Hakkımızda

QSI BELGELENDİRME

TARAFSIZ BAKIŞ AÇISI sloganı ile 2006 yılında kurulmuş olan QSI Belgelendirme, bağımsız, tarafsız ve ilkeli denetim anlayışı ile hizmet veren, özel bir belgelendirme ve eğitim kuruluşudur.

Sistem Belgelendirme ve Sera Gazı Doğrulama alanlarında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olan QSI Belgelendirme, faaliyetlerini güven ve değer yaratma üzerine kurulu bir hizmet anlayışıyla sürdürmektedir.

Uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde hizmetlerini gerçekleştiren QSI Belgelendirmeden alacağınız hizmetler prestijiniz olacaktır.

QSI BELGELENDİRME

Psikosohbetlerle Buluşuyoruz;

İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinin etkilerini hep birlikte daha kolay atlatabilmemiz için QSI Ailesi olarak alanın da uzman psikologlar ile MAYIS / HAZİRAN aylarında online psikosohbetler organize ettik.

50 kişilik gruplar halinde 2'şer saat sürecek olan etkinliklerle pandemi sürecinin iş dünyası, çalışanlar üzerindeki etkilerini uzman psikologlar ile konuşacak, kaygılarımızı yenmek konusunda tavsiyelerine kulak vereceğiz.

Etkinlikler QSI müşteri, tam ve yarı zamanlı çalışanlarının katılımına açık ve her işletmeden 1 kişi ile sınırlı olup organizasyonun tüm bütçesi QSI tarafından karşılanacaktır.

Ayrıntılar pdf dosyasında yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 31019 Sayılı 25 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Sera Gazı Doğrulama

Kuruluşumuz Sera Gazı Doğrulama faaliyetlerini yürütmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kalite yönetimlerinin ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten uluslararası bir standart olarak adlandırılmaktadır. Bu tip standartları sağlayan tüm kurum ya da kuruluşların ISO 9001 belgesini alabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu belgeyle beraber kuruluşların ürettiği ya da sunduğu ürün ve hizmetlerin uluslararası anlamda kabul gördüğü ya da üretiminin herhangi bir olumsuzluk içermediği de görülebilen bir konumda yer almaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi seçeneklerinin temel amaçları arasında başı çeken öge, müşterilerin memnun kalmasını sağlamaya dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Her ülkenin kendine has kurallar dahilinde hareket etmesinin bir karmaşa ortamına mahal vereceğinden dolayı, ortaya konulan uluslararası standartlar olarak da görülebilmektedir. Geniş bir kullanım alanını sağlayarak, her sektör için geçerli olan bir kavramda da varlık gösterebilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kriterlere dayalı olarak kendini gösterebilmektedir. Aynı zamanda da sertifikaları kurum ya da kuruluşlara sağlayarak, buna uygun olup olmadıklarını da denetler bir pozisyonda varlık göstermektedir. Bu kalite yönetim sistemi standartlarının müşterilere odaklılık konusunda güçlü bir hal aldığı söylenebilmektedir. Aynı zamanda da çalışma prensibinin motivasyonlu bir şekilde çalışmasının yanı sıra ilkeli faaliyetler konusunda da etkisini göstermektedir. Müşterilerin kaliteli ürün ya da hizmet almalarını da sağlama konusunda etkin bir yer tutmaktadır. İş avantajlarını sağlamasıyla bilinerek, oldukça önemli bir uluslararası standart olarak göze çarpmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne bağlı olarak bu sertifikalara bağlı işlemler her 5 yılda bir denetime tabi tutulmaktadır. En son güncellemelere bağlı olarak firma ya da kuruluşların şartlara uygun olup olmadığı kontrole tabi tutulmaktadır. Aynı zamanda da bu denetleme sonrasında da sertifikaların güncellenmesi gibi bir durum da ortaya konulabilecektir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi  iş dünyasının günümüzde faal bir biçimde hareket etmesinden dolayı ticaretin giderek daha da yaygın bir hal aldığı söylenebilmektedir. Aynı alanda yer alan kuruluşların giderek artmasından dolayı da işletme ya da firmaların daha zor ayakta kalmaları gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı müşteriler daha da önemli bir konumda olmakla beraber, ISO20252 Pazar Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi de buna uygun olarak görülebilmektedir. Bu standartlar kapsamında da var olan müşterilerle çalışmaya devam etmek ve yeni müşteriler edinmek adına çalışmalar kendini gösterebilmektedir.

ISO20252 Pazar Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi ile beraber müşterilerin memnuniyetleri ve beklentilerini karşılamak oldukça önemlidir. Firma ya da işletmelerin var olan müşterileriyle daha kazançlı ve daha uzun ömürlü faaliyetler içerisinde olmasını sağlamak adına bu standardın devreye girdiği görülebilmektedir. Aynı zamanda da onların şikayet ya da isteklerine bağlı geri bildirimlere dayalı olarak bir sistemin meydana getirilmesi de söz konusu olmalıdır. Hizmetlerin giderek daha da iyiye taşınmasının yanı sıra bu konuda yönetimin de giderek daha etkili bir hale gelmesi sağlanmaktadır.

ISO20252 Pazar Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi Faydaları

 • Müşterilerin geri bildirimleri sonrasında gelecek planlamalarını yapmada yardımcı olmaktadır.
 • Müşteri şikayetleri kapsamında personellerin daha dikkatli olması sağlanabilecektir.
 • Müşterilerin daha da önemsendiği mümkün olabilecektir.
 • Müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.
 • Şikayetlerin tekrar tekrar gelmesi engellenerek, bu olumsuz eleştirilere çözümler sunabilecektir.
 • Kuruluşların saygınlığını ve imajını etkileyebilecektir.
 • Müşterileri elde tutmak adına yapılacak olan harcamaları azaltabilecektir.

Bu standart ile beraber tamamen müşterilere odaklı sonuçlarla karşı karşıya kalabilmek ve onların etkili hizmetler almalarını sağlamaktadır. Her sektörde ve her türlü kuruluşta devreye girebilecek olan eylemleri ortaya koymaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Teknoloji ve sanayinin gelişmesinin doğaya olumsuz etkileri olmuştur. Bu şekilde var olan tüm faaliyetlerin; hava, su ve toprağı ciddi oranda etkilemesinden ötürü bir dizi işlemlerin ortaya çıktığı da söylenebilmektedir. Doğayla sınırlı kalmayarak insanlığı da tehdit edebilecek olan bu gelişmelerin azaltılması ya da tamamen önüne geçilmesi konusunda bir dizi uluslararası standartlar kendini göstermek durumunda kalmıştır. Bu konuyla ilgili olarak da ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları ön planda yer almıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, herhangi bir üretim faaliyetinin çevresel etikleri göz önünde alınmasının yanı sıra buna yönelik planlamalar kendisini göstermektedir. Herhangi bir kurum ya da kuruluşun çalışmaları esnasında çevreye dair olan sorumluluklarını yerine nasıl getireceğini hatırlatma konusunda devreye girebilmektedir. Etkili olarak izlenen bu sertifikanın her bir adımı genel olarak doğal yapının ve çevresel faktörlerin korunmasına dayalı olarak gerçekleştirilebilecektir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

İle beraber doğal kaynaklarda görülen zararların en az seviyede olması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda da verilmesi muhtemel olan zararlara da tedbir amaçları olarak kendini göstermektedir. Bu standartla beraber çevreye yönelik zararlı işlemlere bağlı olarak kurumların üretim faaliyetlerinin incelenmesi gibi bir durum ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda da bu işlemlerin yasal faaliyetlerle beraber hareket etmesi gerektiği de devamlı olarak vurgulanmaktadır.

Çevresel faaliyetlerin teknolojik gelişmelerle beraber ciddi zararlar aldığı söylenebilmektedir. Doğal yaşam alanlarının azalmasıyla beraber de doğal çevrenin tahrip edilmesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda da bu tip durumlar insanların yaşam şartlarını da güçleştirmesinin yanı sıra yaşamlarının kalitesini de olumsuz yönde etkileyerek, tehdit eden bir konumda yer almaktadır. Bu yüzden bir an önce tedbir almak gerekmektedir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

İş dünyasında bilginin önemli olmasından dolayı, bilgilerin teknolojiyle daha kolay aktarılmasına rağmen bu yaşantıda ciddi problemler ortaya çıkabileceğine dair riskler kendini gösterebilmektedir. Bilgi teknolojilerine dair faaliyetler, arşivleme, teknik servis faaliyetleri ve yazılım hizmetleri konusunda da devreye girebilmektedir. Giderek daha da yaygın hale gelen ve gelişmeyi sürdüren bir konumda olan bu teknolojilerin, giderek daha tehlikeli bir hal aldığı da söylenebilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda ayak uyduramayan ya da imkanları devreye sokamayan işletme ya da firmaların, bu rekabet ortamına ayak uydurmaları pek de olası bir durum olarak görülmemektedir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardı sayesinde bilgi teknolojilerine dair hizmet veren tüm kuruluşların daha aktif olması sağlanabilecektir. Firmaların tüm kullanıcılarına yönelik hareket ederek onların isteklerini sorunsuz olarak karşılamaları gibi bir durum ortaya konulabilecektir. Sürekli olarak performanslarını bir adım ileriye taşımaları noktasında bu sertifika yaygın olarak kullanılabilecektir. Rehberlik edebilecek düzeyde varlık gösterecek olan ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, diğer standartlarla beraber çalışarak, kuruluşların daha da işlevsel bir konumda olmasını da sağlayabilecek düzeyde de olabilmektedir. Her zaman bu konuda sürekli olarak güncellenmesinin yanı sıra firmaların olması gerektiği gibi çalışması evresinde de cazip bir seçenek olarak görülmektedir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Faydaları

 • Tüm müşterileri kapsayan bir standarttır.
 • Maliyetleri düzenlemede devreye girebilmektedir.
 • Bilgi teknolojilerine bağlı olarak ortaya çıkan riskleri ele almaktadır.
 • Zamandan tasarruf etmeyi sağlamaktadır.
 • Diğer firmalara karşı öne geçmeyi sağlar.
 • Hizmet evreleri içerisinde güvenlik ve hız kriterlerini işlemektedir.
 • Müşterilerin isteklerini belirleme ve onları memnun etmede başarılı bir yer tutmaktadır.
 • Tüm kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Kurum ve işletmelerin etkili bir biçimde yönetilmesi konusunda iş sürekliliği önemli bir yer tutmaktadır. İş sürekliliği, herhangi bir kuruluşun devamlı olarak müşterilerine hizmet ya da ürün sunması manasına gelmektedir. İşlerin herhangi bir biçimde aksamasını ya da kesintilerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi seçenekleri her zaman sağlanabilmektedir.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, uluslararası anlamda toplamda 160 ülke tarafından kullanılmaktadır. Her sektöre adapte olabilen bu uygulama, uluslararası standartlara bağlı olarak gelişme göstermesi konusunda da etkili bir konumda da varlık gösterebilmektedir.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşların işlerini daimi olarak sürdürmeleri konusunda gerekli planlamaları hayata geçirmektedir. Aynı zamanda da bu işleyişi korumaları ve iş içerisinde yer alan risklere tedbir almaları için de devreye sokulabilmektedir. İş sürekliliğini herhangi bir olaydan korumak adına da devreye girebilmesiyle bilinmektedir.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Faydaları

 • İş hakkında geleceğe dair problemleri engellemek adına harekete geçmektedir. İşleri doğru bir şekilde yönetmek için de katkı vermektedir.
 • Olayların tesirini en aza indirgemektedir.
 • Kriz durumlarında her zaman kritik ögelerin çalışmasını sağlamaktadır.
 • Sürekliliğin sağlanmasının aktif halde olmasından ötürü rekabet ortamında devamlı olarak bulunmayı sağlamaktadır.
 • Tedarikçilerin yanoı sıra müşterilerin tüm isteklerini karşılamanın yanı sıra risk değerlendirmelerini de gerçekleştirmektedir.
 • Yaşanan olaylar etrafında kesinti sürelerinin en az olmasının yanı sıra kurtarma faaliyetlerini de ortaya koymaktadır.
 • Kuruluşların kendilerini ve ilişki içerisinde olduğu diğer kuruluşların her zaman korunmasına yönelik adımları ortaya koymuştur.
 • Kuruluşların saygınlığını ve markaların imajını korumasıyla bilinen bir konumdadır.

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Teknolojinin gelişmesiyle beraber bilginin arşivlenmesi ve korunaklı bir halde tutulması daha da önemli bir hal almıştır. Kötü niyetli kişilerin bilgileri ele geçirmesi ya da değiştirmesini engellemek adına uluslararası standartlar da devreye sokulmaktadır. Tüm firma ya da kuruluşların bu konuda uluslararası standartlara bağlı olarak hareket etmeleri sonrasında da istedikleri sonuçları alabilmeleri mümkün olabilmektedir. Müşterilerin ya da kuruluşların gizli bilgilerinin saklanması konusunda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası ön planda yer alan bir sertifika olarak görülebilmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile beraber tüm şirketlerin finans bilgilerinin yanı sıra müşteri verilerini korumalarında istenilen sonuçları ele alabilmek söz konusu olabilmektedir. Bilgiye dair risklerin azaltılmasında ve bu risklerin yönetilmesi aşamasında genel olarak aktif bir konumda yer almaktadır. Gerekli tedbirleri alarak, bu önlemleri genel olarak incelenmesi ya da bu konuda hassas bir tavır sergilenmesi bu uluslararası standartlar doğrultusunda söz konusu olabilmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, her zaman işin itibarını ve şirketin saygınlığını koruyan bir standart olarak görülmektedir. Aynı zamanda da tüm müşterilere güven veren bir faaliyet olarak da ifade edilebilmektedir. Şirketin daha fazla güven vermesi ve değer kazanması konusunda da ön planda yer almaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası sayesinde bilgi güvenliğini sağlamak adına nasıl hareket edileceğini belirlemede önemli bir yer tutmaktadır. Bu risklerin tanımlanmasının yanı sıra yönetilmesinin de sürekli olarak incelenmesinin mümkün olması muhtemel olarak görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin sürekli olarak değişmesinden dolayı yeni sorunlara mahal vermemek adına bu işleyişi tamamen etkin bir şekilde hayata geçirmek gerekmektedir. Sistemlerin performansını düzenleyerek, daha işlevsel bir hale getirmek önemlidir.

 

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

Uluslararası anlamda yolsuzluklarla mücadele eden bir standart olan ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi dahilinde en uygun sistemlerin kurulması, uygulamaya konulması ve sürdürülmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda da bu konuda kılavuzluk edilmesi noktasında da bu uluslararası standart devreye girebilmektedir. Bu standart, sistemden bağımsız bir biçimde de kendini gösterebilmektedir.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi standardı sadece yolsuzluklarla ilgilenmektedir. Herhangi bir işletme ya da kurum içerisindeki yolsuzlukların önlenmesinin yanı sıra tespitinin kolaylaşması ve bu tip durumlar için yasal faaliyetlerin devreye sokulmasında da yardımcı bir standart olarak görülebilmektedir.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi standardı ile beraber dolandırıcılık, kartel, rekabet suçları ve para aklama gibi durumların risklerine karşı tedbir almada yardımcı olabilmektedir. Yönetim sisteminin geliştirilmesiyle beraber en kesin sonuçları ele almak da söz konusu olabilmektedir. Daha da kapsamlı bir işleyişe sahip olmak adına gerekli bir standarttır.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi tüm kuruluşlara ve her sektöre rahatlıkla uygulanabilmektedir. Aynı zamanda da herhangi bir firmanın bir bölümüne de uygulanabilecektir. Farklı yolsuzluklar konusunda da devreye girebilecek olan bir uygulamadır.

 • Kamu, özel ya kazanç amacı gitmeyen sektörlerdeki yolsuzluk
 • Örgüt tarafından yapılan yolsuzluklar
 • Örgüt için çalışan kuruluşların personelleri tarafından yapılan yolsuzluk
 • Örgüt iş ortakları tarafından örgüt yararına olan yolsuzluklar
 • Firmaların rüşvetçi tavırları
 • Örgüt faaliyetleri hakkında tüm personellerin yolsuzlukları
 • Firmaların iş ortaklarının alakalı olduğu örgüt faaliyetleri doğrultusundaki yolsuzluklar
 • Doğrudan ya da dolayı yolsuzluklar

Bu uluslararası standartların kolay bir biçimde kuruluşlara entegre edilmesi mümkündür. Riskleri ele alarak tedbirleri uygulama konusunda devreye giren bir yönetim sistemi olarak da adlandırılan yöntemdir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünya’nın her bir noktasında iş kazaları meydana gelmekte ve personellerin yaralanması ya da hayatını kaybetmesi gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu konuda denetlemeler arttırılmakta olup, aynı zamanda da yaptırımlar da gündeme getirilebilmektedir.

Uluslararası anlamda da bu tip olayların önüne geçmek ve gerekli tedbirleri almak belli standartlara bağlı olarak kendini gösterebilmektedir. İşletmelerin iş sağlığı ya da güvenliği konusunda olası tehlikeleri ve riskleri göz önüne almaları doğrultusunda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi devreye girebilecektir. Her işletme ya da firmanın bu standart doğrultusunda hareket ettikleri de görülebilmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO tarafından geliştirilen bir standart olarak bilinmektedir. 2004 yılından beridir taslak çalışmaları ortaya konulan ve genel olarak kabul edilen bir konumda da varlık göstermektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının temel yapısı 10 maddede kendini göstermektedir. Bu standardın yapısının yanı sıra yaklaşımı bu sayede ortak bir konumda yer alabilmektedir. Çalışma ortamında var olan riskleri en aza indirgemenin yanı sıra personellerin can güvenliğini sağlamak ve daha güvenilir iş sahalarını ortaya koymak konusunda genel bir işleyişi ortaya koyabilmektedir. Aynı zamanda da ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile beraber yönetimin işleyiş içerisinde daha da hakim olabilmesi de esas alınmaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemler alınması gerektiğine daha fazla önem verilmektedir. Risklerin kontrol edilmesinin yanı sıra performansını da giderek geliştirmesine dayalı olarak hareket etmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu standardın amacı kazaları ve iş hastalıklarını engellemek olarak bilinmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında ortaya çıkan faaliyetler enerji uzmanlarının ortaya koyduğu standartlar öne çıkmaktadır. Enerji sistemlerinin meydana getirilmesinin yanı sıra enerji tüketiminin en aza düşürülmesi doğrultusunda ortaya konulan bir uluslararası standart olarak görülmektedir. Aynı zamanda da enerji giderlerinin düşürülmesi ve enerji tüketiminin çevreyi olumsuz etkilemesine de mani olabilmek adına ortaya konulan girişimlerdir. Aynı zamanda da bu girişimlerin ne şekilde devamlı olarak devreye girebileceğini de ifade edebilmektedir.

Enerji kullanımının daha yüksek maliyetler sonrasında ortaya konulmasının yanı sıra çevreye daha fazla olumsuz etkisi olduğu gözden kaçmayan detaylar olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda da enerji kaynaklarının da tükenmeye başlaması doğrultusunda da uygun fiyatlarla bu enerjileri tedarik etmek de daha güçlükle gerçekleşebilecek bir hale büründüğünü de söylemek söz konusudur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kurum ve kuruluşlara olan faydası enerji tasarruflarına dair aldıkları tedbirlerin ne şekilde gerçekleştireceği konusunda olmaktadır. Bunun rutin bir uygulama olmasının yanı sıra düzenlenmesi aşamasında da bu standartların ön planda tutulması adına bu standartlar devreye girebilmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile beraber enerji kullanımının devamlı olarak iyileştirilmesi gibi bir amaç ortaya konulmaktadır. Enerji performanslarının aktif olarak sürdürülmesinin yanı sıra enerji harcamalarının da giderilmesinin mümkün olduğu bu doğrultuda görülen bir durum olarak görülebilmektedir.

Enerji yönetimleri kurumların enerji performanslarını olumlu yönde etkilemek adına ortaya çıkarılmıştır. Bu iyileştirmeleri aktif halde sürdürmek için dikkat edilmesi gereken hususları ortaya koymaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi dahilinde var olan kuruluşların planlama, uygulama ve kontrol etme evrelerine dahil oldukları görülebilmektedir. Sürekli olarak bu döngünün kurulmasıyla beraber, güncellemelerle de aktif halde tutulmaktadır.

ISO20252 Pazar Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

İnsanların düşüncelerine ve eğilimlerine bağlı olarak hareket edecek olan firma ya da işletmelerin bu konuda merak duygularının oluşması, kendilerini taleplere göre değerlendirmelerinde etkili olarak görülmüştür. İnsanların ne istediklerini anlamak amacıyla hareket edilmesiyle beraber kamuuoyu araştırmaları adı altında birçok yöntem de değerlendirilmeye alınmıştır.

ISO20252 Pazar Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi, farklı kültürlere sahip ülkelerin katılım göstererek hazırladıkları bir konumda yer almaktadır. Bu standart küresel Pazar araştırmalarını ortaya koymak için dizayn edilmiştir. Bu standart olmadan önceki zaman zarfında her ülke kendince standartlar meydana getirerek, farklı türde hareket ediyordu. Bundan dolayı da ülkeler arasında bulunan farklılıklar ortaya çıkmasından dolayı uyum sorunları da kendini gösterebiliyordu. Ortaya konulan bu standart ile beraber ortada olan bu anlaşmazlık durumlarının da önüne geçilebilmektedir. Her firma ya da işletmenin bu şekilde hareket etmesi sonrasında aradıklarını bulmaları gibi bir durum ortaya konulabilecektir.

ISO20252 Pazar Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi ile beraber araştırma süreçlerine dair gereksinimler ortaya konulabilmektedir. Bu doğrultuda görev ve sorumluluklara dayalı olan şamanın meydana getirilmesinin yanı sıra dış kaynakların kullanımı ve gerekli eğitimlerin verilmesi gibi hususlar baz alınmaktadır.

Bu standart kapsamında veri toplama faaliyetleri de gerçekleştirilebilmektedir., saha çalışmaları yapılmakta olup, bu çalışmalarda bulunan kişilerin kontrol edilmesi işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Verilerin toplandıktan sonra yönetilmesi ve işlenmesi durumu da devreye sokulabilmektedir. Aynı zamanda da verilerin doğruluğu da önemsenmelidir. Saklama ve denetleme süreçleri de bu standart kapsamında ele alınmaktadır.

Herhangi bir araştırma evresi içerisinde raporlanmasıyla beraber, tüm gözlemsel araştırmaların en ince ayrıntısına kadar dikkate alınması da önemli bir yer tutan bir standarttır.

TOP