AB Yeşil Mutabakat

70
AB Yeşil Mutabakat

AB Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği 2050 hedeflerini konu alır. İklim krizi ve mücadele konularında eylem planı olarak yapılan çalışmalar dahilinde Türkiye, Avrupa ülkeleri ve çeşitli ülkeler tarafından benimsenmiş ve hayata geçirilmeyi bekleyen projelerdir.

AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı Nedir?

AB yeşil mutabakat eylem planı, 2030 yılı ve 2050 iklim hedeflerini kapsar. Yapılan anlaşma ile sera gazı salınımını sıfıra indirmek, biyoçeşitliliği artırmak ve küresel iklim krizinin tedavi edilmesini amaçlayan hususları kapsar.

AB Yeşil Mutabakat dahilinde 8 farklı başlıkta büyüme stratejileri belirlenmiştir;

  • Avrupa Birliğinin iklim hedeflerini artırmak ve geliştirmek,
  • Güvenli, ulaşılabilir ve temiz enerji,
  • Endüstri hareketliliği (temiz ve döngüsel inşaat sektörü, tarladan sofraya gıda sistemi)
  • Çevre çalışmaları kapsamında toksik içermeyen atıklar ve kirliliğin sıfıra indirilmesi
  • Sürdürülebilir hareketliliğe geçiş ve akıllı sistemlerin hızlandırılması,
  • Ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunması

Kapsamlarında greendeal politikaları benimsenmiştir. Hedeflenen yol haritasıyla 2030 ve 2050 yıllarında hayal edilen iklim ve doğaya kavuşma projeleri, yeşil mutabakat olarak bilinmektedir.

Türkiye Yeşil Mutabakat

AB yeşil mutabakat anlaşması dahilinde Türkiye’de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çeşitli projeler sürdürülmektedir. Ayrıca Ticari ve Sanayi Bakanlığı tarafından da çeşitli adımlar atılmakta, bu eylem planı için uygulamalar için yol harikası belirlenmektedir.

Yeşil mutabakat Türkiye çalışmalarında özellikle son 30 yıllık sera gazı emisyonlarının oranları hızlı şekilde çalışma yapılmasının gerekliliğini göstermektedir. %130 oranında artan emisyonlar, eylem planında çeşitli adımların atılmasına neden olmuştur.

AB Green Deal Hedefi Nedir?

Avrupa Birliği yeşil mutabakat eylem planı dahilinde ilk olarak 2030 senesine kadar sera gazı emisyonunun %55 oranında azaltılması planlanıyor. Takip eden 20 sene içinde ise karbonun sıfırlanması yani nötr hale getirilmesi, eylem planının temel konusudur.

Yeşil Mutabakat çerçevesinde, karbon ayak izini minimuma indirmek üzere yöntem v tedbirler uygulanmaktadır. Bu bazda, fosil yakıt temelli ekonominin tamamen değiştirilmesi ve sınırda karbon vergisi uygulanması, temel plan ve çalışmalar arasındadır.

Tarım, ticaret, endüstri ve sanayide atılacak adımlar ile temiz ve döngüsel enerji hedef alınmaktadır.

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment