ACADEMY

QSI Belgelendirme Dünyanın önde gelen personel belgelendirme ve eğitim kurumlarından olan Exemplar Global yetkilendirilmiş eğitim partneri olarak eğitim hizmeti vermektedir. 

Exemplar Global onaylı alacağınız Baş Denetçi sertifikaları gerek TÜRKAK gerekse Uluslararası akreditasyon teşkilatları tarafından kabul görmektedir. 

QSI Belgelendirme olarak gerek yüz yüze gerekse online olarak gerçekleştirmiş olduğumuz eğitimler ile personel yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

EĞİTMİYOR ÖĞRETİYORUZ anlayışı ile katılımcıların eğitimlerimizden maksimum fayda sağlamasını hedefleyen yapımız ile hizmet vermeye çalışıyoruz.