Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat

86
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat, 2050 hedefleri için çevresel ve ekosistem çalışmalarını temel alan bir anlaşmadır. İklim kriziyle mücadele alanında yapılan eylem planı dahilinde karbon salınımının nötrlenmesi, temel hedeftir.

AB Yeşil Mutabakat Nedir?

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat, geleceği güçlendirme ve kirletilen dünyanın temizlenme ve telafi çalışmaları olarak nitelendirilmektedir. Yüzyıllardır sanayi ve ticaretin gelişmesi, denetimsiz şekilde atık, kimyasal ve çevreye zararlı gazlar salınımı, günümüzde iklim krizi ya da ‘’dünya sonu’’ gibi terimlerin, küresel boyutta çalışmalar gerektiğini göstermektedir.

Topraklar ve sınırlar farklı olsa da aynı atmosfer ve aynı deniz dolgusu nedeniyle tek bir ülke ve kıta değil, dünya üzerindeki tüm ülkeler ve toprakların etkilendiği- etkileneceği bir küresel iklim değişikliği sinyalleri görülmektedir.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Türkiye yeşil mutabakat eylem planları ve Avrupa Birliği eylem planlarında temel hedef yine ihracat ve sanayidir. Esasen çevre ve biyoçeşitliliğin hedef alınarak, temiz ve sürdürülebilir ekosistem için adımlar atılsa da temelde endüstri için çalışmalar yapılmaktadır.

Avrupa Birliği yeşil mutabakat eylem planı;

  • 8 farklı başlıkta belirlenmiş ve alanlara göre temel hedefler belirlenmiştir.
  • 2030 yılına kadar AB’de sera gazı salınımının %55 oranında azaltılması,
  • 2050 yılında sera gazı salınımının sıfıra indirilmesi

Üzerine eylem planı ve yol haritası belirlenmiştir. Bu anlaşma dahilinde tarladan sofraya ve ulaşımda sürdürülebilirlik, temiz enerji gibi çeşitli politikalar benimsenmiştir.

AB Greendeal Nedir?

Avrupa Birliği Green Deal eylem planı, sürdürülebilir temiz sanayi, temiz enerji ve kirliliğin kaldırılması temel hedef olarak alınmaktadır. Dünyada yaşanan iklim krizi ve yakın gelecekteki dünyanın yaşanabilirlik ve sürürülebilirliği için Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından alınan kararlar ve yapılan anlaşmayı hedef alır.

Türkiye yeşil mutabakat çalışmaları için çeşitli bakanlıkları ile projeler oluşturmaya ve yürürlüğe koymaya başlamıştır. Örneğin iklim kanunu, inşaat sektöründe uygulanan çeşitli mevzuat değişiklileri, üretim ve sanayide yapılan çalışmalar, sera gazı salınımı ve biyoçeşitliliğin güçlendirilmesi, geliştirilmesi gibi konularla projeler hayata geçirilmektedir.

İklim, coğrafya ve bereketli topraklarıyla en yaşanası topraklardan birine sahip olan Türkiye için gelecekte var olmak ve temiz enerji döngüsünün sağlanması için her devletin, sorumluluklarını yerine getirmesiyle başarılı sonuçlar alınacaktır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment