Avrupa Yeşil Mutabakat Sera Gazı Emisyonlarını Sıfırlama Hedefi

77
Avrupa Yeşil Mutabakat Sera Gazı Emisyonlarını Sıfırlama Hedefi

Avrupa Yeşil Mutabakat: Sera Gazı Emisyonlarını Sıfırlama Hedefi

Bireysel karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilir bir yaşam oluşturmak için ne kadar çabalarsanız çabalayın, dünya devletleri bu yolda adım atmadıkça çevreci dönüşüm sağlamak oldukça zordur.

Pandemi sürecinde ülke liderleri ekolojik dengesizliklerin yaratabileceği tehlikenin farkına vardı. 2016 yılında imzalanan Paris Anlaşması çerçevesinde birçok ülke büyük atılımlar yaptı. Çin, Kore ve Japonya gibi büyük sanayi devleri toplumsal ve iktisadi konularda yapılandırmaya giderek çevreci dünya anlayışını benimsemeye çalışıyor.

Çevreci atılım konusunda önde gelen devletlerin oluşturduğu Avrupa Birliği, 2019 yılında Yeşil Mutabakat adlı bir dönüşüm planına imza attı. Peki, Avrupa Yeşil Mutabakat nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakat Nedir?

Dünyadaki tüm canlılara daha yaşanabilir bir habitat sağlamayı amaçlayan AB yeşil mutabakat, 2050 yılına kadar Avrupa ekolojisini düzeltmek için iktisadi, teknoloji ve idari konularda yapılacak atılımların bütünüdür.

Araştırmalara göre, Avrupa vatandaşlarının %93’ü iklim krizinin gelecekte yaratabileceği sorunların farkında olarak krizi engelleyecek adımlar atmaya hazır. %79’u, çevreci bir gündelik yaşam için temiz teknolojiye hayatlarında daha fazla yer veriyor.

Aynı araştırmalara göre, Avrupa endüstrisinde yer alan firmaların yalnızca %12’si geri dönüştürülebilir materyal kullanıyor. Yeşil mutabakat sayesinde, yeşil sanayi devrimi gerçekleştirebilmek için firmalara sürdürülebilir materyal, temiz enerji ve temiz teknoloji kullanımı anlamında destek verilecek.

Ek olarak, fosil enerji ve fosil yakıt kullanımı kademeli olarak kısıtlanıyor. 2050 yılına kadar fosil yakıtla çalışan arabaların üretimi ve kullanımında 0’a düşülmesi planlanıyor.

Tüm Avrupa’nın tren raylarıyla örülmesi ve halkın toplu taşıma kullanımına teşvik edilmesi konusunda çalışmalar sürüyor.

Karbon emisyonu artışına neden olan ürünlere ek vergiler getiriliyor.

İnşa edilecek yeni yapıların sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir şekilde tasarlanması amaçlanıyor. Sürdürülebilir enerjiyi toplum yaşamına adapte edebilmek için teşvikler ve vergi indirimleri masada yer alıyor.

Üreticiden direkt tüketiciye tarım modelinin tüm Avrupa genelinde yaygınlaşması hedefleniyor. Verimli tarım arazilerinde yerleşimin kısıtlanmasına ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının Avrupa’daki tarım arazilerinin %25’ine uygulanması amaçlanıyor.

Bu çevreci atılımlarla, 2030 yılına kadar, Avrupa’dan salınan sera gazının %41 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar net sera gazı salınımının %0’a indirilmesi, karbon emisyonunun ise %55 oranında azaltılması bekleniyor.

Yeşil Mutabakat Hedefleri

Avrupa yeşil mutabakat, 7 hedef başlığın 2050 yılına kadar uygulanmasını içermektedir:

 1. Çevre kirliliğinin tamamen ortadan kaldırılması,
 2. Güvenli, ulaşılabilir ve temiz enerjinin sağlanarak enerji verimliliği kayıplarının önüne geçilmesi,
 3. Yeniden inovasyon ve inşaat projelerinde kaynak ve enerji kullanımının verimlileştirilmesi,
 4. Sağlıklı, çevre dostu ve adil bir gıda sisteminin tasarlanması ve uygulanması,
 5. Sürdürülebilir ve akıllı hareket sistemine geçişin sağlanması,
 6. Biyoçeşitliliğin korunması ve ekosistemin güvende tutulması için gerekli tedbirlerin alınması,
 7. Çevre dostu, enerji bakımından verimli ve sürdürülebilir üretime teşvik edilmesi.

Şirketler Yeşil Mutabakat İçin Neler Yapabilir?

Kurumsal karbon ayak izini düşürmek isteyen ve Avrupa yeşil mutabakat çerçevesinde hareket etmeyi planlayan firmalar aşağıdaki fikirleri kurumsal kültürleri içine dâhil edebilir.

 • Avrupa Birliği teşvik, fon ve destekleri araştırabilir ve başvuru yapabilir,
 • Enerji etütleri ile durum tespiti yapabilir,
 • Enerji verimliliğine yönelik çalışmalara başlayabilir,
 • Kurumsal ayak izi hesaplaması için hizmet alabilir,
 • Kendi karbon salınımı azaltma stratejisini ve politikasını oluşturabilir,
 • Temiz enerji üretimi ve öz tüketim yapabilir,
 • Oluşacak yeni düzenin tehdidini fırsata dönüştürebilir.

Türkiye ve Yeşil Mutabakat

Avrupa Birliği dünyadaki diğer ticaret ortaklarına olduğu gibi, Türkiye’ye de çevresel yatırımlar konusunda yardım sağlıyor. Paris Anlaşması’nın devamı niteliğindeki Avrupa Yeşil Mutabakat, dünyanın diğer ülkelerine de çevreci çağrı yapıyor.

TÜSİAD, yeşil mutabakat konusunda çalışmalarına başladığını belirtti. TÜBİTAK önderliğinde yürütülen çalışmalarla çevreci araştırmalar yapılıyor, fon desteği sağlanıyor.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment