Yeşil Mutabakat ve Türkiye

79
Yeşil Mutabakat ve Türkiye

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye

11 Aralık 2019 tarihinde, iklim ve çevre ile ilgili zorluklarla mücadele etmek, iklim krizinin önüne geçmek ve çevre dostu yaşam politikasına geçmek için Avrupa Birliği tarafından greendeal (yeşil mutabakat) anlaşması yapıldı. Bu anlaşma doğrultusunda belirlenen eylem planı sonucunda 2050 senesine kadar ulaşılması hedeflenen bazı gelişmeler belirlendi. Bu hedefler şunlardır:

 • Güvenli, ulaşılabilir ve temiz enerji elde etmek
 • Toksik içermeyen bir çevre için kirlilik oranını sıfıra indirmek
 • Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak
 • Akıllı hareketliliğe geçmek ve sürdürülebilirliği sağlamak
 • İnşaat ve yenilemede enerji ve kaynak için verimli yol elde etmek
 • Döngüsel ve temiz bir ekonomi için endüstriyi harekete geçirmek
 • Sağlıklı, çevre dostu ve adil gıda üretimi sağlamak

Bu hedefler doğrultusunda 2050 senesine kadar ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırılması, sera gazı emisyonlarının sıfırlanması ve emisyonlar azaltılırken iş imkânlarının çoğalması, yaşam kalitesinin artması bekleniyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkiyeye Etkisi

Avrupa birliği yeşil mutabakat eylem planı içerisinde uluslararası ticaret faaliyetleri de etkilidir. Bu sebeple ithalat ve ihracat söz konusunda yeşil mutabakat ve Türkiye arasında doğrudan bir ilişki vardır. Türkiye, ihracat faaliyetlerinin yarısından fazlasını Avrupa’dan yapmaktadır. Bu sebeple Türkiye’de de yeşil mutabakat politikasını destekleyen çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda Türkiye’nin alacağı hızlı ve planlanmış tedbirler, bu durumu fırsata çevirebilir. Mutabakat sürecinde Türkiye için kritik denilebilecek etki ise Avrupa Birliğinin Paris anlaşmasının uygulanması ve serbest ticaret anlaşmalarının sürdürülebilirlik anlaşması hükümlerini söz konusu etmesidir.

Türkiye’de Düşük Karbonlu ve Döngüsel Ekonomik Toparlanma İçin İş Birliği Çağrısı, iş dünyasını harekete geçirmek için altı maddelik bir çağrıda bulunmuştur. Bu çağrı, salgın sonrası sürdürülebilir, yeşil iyileşme için döngüsel ekonominin uygun bir çerçeve olarak benimsenmesini hedeflemektedir. Bu 6 maddelik çağrının maddeleri şunlardır:

 • Ülke çapındaki döngüsel dönüşümün öncüsü olmak
 • Yenilikçi finansal ürünlerle döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek
 • AB döngüsel ekonomi sınıflandırmasını destekleyerek geniş çapta uygulanmasını sağlamak
 • Döngüsellik düzeylerine ilişkin farkındalığı arttırmak
 • İş birliklerinin çoğalması için Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformuna dahil olmak
 • Döngüsel ekonomi stratejilerine ve sıfır atık ilkelerine bağlı kalmak

 

 

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment