ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi Pazara dair kamuoyu ve sosyal araştırmalar genel olarak medya organları ya da sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplumun farklı kanatlarından olan insanlara belirli bir konu hakkında sorular sorularak, yanıt düzeylerinin oranlanması sonrasında ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu tip bilgiye erişimde güven problemi en sık rastlanılan durum olarak ifade edilebilmektedir. Bilgilerin geçerli, doğru ve güvenilir olması konusunda problem yaşanmaması için ISO 20252 standartları uygulanabilmektedir. Bilgi toplama işlemlerinin başından sonuna kadar nesnel bir biçimde sürdürülmesinin altında bu standartların önemli bir konumda olduğu söylenebilmektedir.

ISO 20252 ilk olarak İngiltere tarafından ortaya atılmıştır. 30 ülkenin katılım göstermesiyle beraber bu standartların hazırlandığı söylenebilmektedir. 2006 yılından itibaren ise global bir boyut kazanmış ve her kuruluşun kullanarak güven arz etmesi sağlanabilmiştir. ISO 20252 belgesini talep etmenin faydaları arasında;

  • Kuruluşların güvenilir, doğru ve kesin bilgileri sağlamış olması
  • Yapılan araştırmalar sonrasında da ortaya çıkan riskli söylemlerin ye yanlışların elenmesi
  • Yasal düzenlemelere tabi olunması
  • Araştırma yapan firmaların saygınlık kazanması
  • Rakiplere karşı üstünlük sağlanması
  • Güven durumunun meydana gelmesi
  • Hizmet düzeyinde ve kalitesinde artış sağlanması
  • Uluslararası anlamda fırsatlara erişilmesi
  • İşlemlerin daha basit ve daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi
  • Kurumun daha üretken bir kimliğe bürünmesi gibi durumlar söz konusu olabilecektir.

ISO 20252 standartlarının kendini göstermesiyle beraber bazı ele alınan değişim faktörleri söz konusu olmaktadır. Ülkelerin kültürel yapılarının yanı sıra davranışları, sosyal kriterleri gibi unsurlar da ciddi bir şekilde ele alınacaktır. ISO 20252 ile beraber tüm bu kriterler ciddiyetle ele alınacak ve ortak bir pazar anlayışı dahilinde hareket etmek de söz konusu olabilecektir. Sosyal ve siyasi konularda düzenli olarak bilgi alışverişi bu kriterler etrafında gerçekleştirilebilecektir.

ISO 20252 Uyumu Nasıl Sağlanır?

Kuruluşlar, ISO 20252 uyumunu sağlamak için öncelikle mevcut süreçlerini bu standardın gereklilikleriyle karşılaştırmalı ve gerekli iyileştirmeleri yapmalıdır. Bir sonraki adım, bu iyileştirmelerin uygulanması ve çalışanların eğitimidir. Son olarak, akredite bir kuruluş tarafından yapılan bağımsız bir denetimle uyumluluk sertifikası alınabilir.

ISO 20252, pazar, kamuoyu ve sosyal araştırma sektöründe kalite ve güvenilirliğin artırılmasında kritik bir role sahiptir. Bu standarda uyum, araştırma sonuçlarının uluslararası kabul görmesini sağlar ve kuruluşların sektördeki itibarını güçlendirir. ISO 20252 ile araştırma kalitesini yükseltin, sektörde öne çıkın.

Uygulama Alanları ve Faydaları Nelerdir?

ISO 20252 standardı, anket tasarımı, veri toplama, analiz ve raporlama gibi pazar ve sosyal araştırma projelerinin her aşamasında kalite ve güvenilirlik sağlar. Bu standardın uygulanmasıyla kuruluşlar;
Araştırma süreçlerinin şeffaflığını artırır,
Hata oranlarını azaltır,
Müşteri ve katılımcı güvenini pekiştirir,
Uluslararası pazarlarda tanınırlık kazanır.

 Online Başvuru Başa Dön