Sera Gazı Süre Uzatım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sera Gazı Emisyon Raporlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliği kapsamında 2020 yılının emisyonlarının en geç 30.04.2021 tarihine kadar tamamlanmasına yönelik süre Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile 01.06.2021 tarihine ertelenmiştir.

Bakanlık tarafından 19 Mart 2021 tarihinde yapılan duyuru şu şekildedir;

Sayın ilgili,

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 7nci maddesinin 1inci fıkrası uyarınca “Ek-1’de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeciler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır” hükmü yer almaktadır. Ancak, dünyada ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgını nedeniyle, doğrulama sürecindeki iş ve işlemlerin aksadığına ilişkin tarafımıza iletilen görüşler doğrultusunda, bahse konu son tarihe ilişkin süre, bu yıla mahsus olarak, söz konusu yönetmeliğin ilgili hükmü gereğince 2020 yılına ait doğrulanmış raporların Bakanlığımıza gönderilmesine ilişkin süre 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize..

Share

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook

Haber Kategoriler

Sorularınız için

Tüm soru ve merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.