Seviye 1 Haritalama

Seviye 1 Haritalama

Havaalanı Karbon Akreditasyonunun Seviye 1 ‘Haritalama’sında , havalimanlarının karbon ayak izlerini ölçmesi ve envanterini çıkarması gerekir.

Nasıl başarılır?

Bu düzeyde bir akreditasyona ulaşmak için bir havalimanının:

  • Sera Gazı Protokolü ile tanımlandığı şekliyle Kapsam 1 ve Kapsam 2 kaynakları olan ‘operasyonel sınırını’ ve bu sınır içindeki emisyon kaynaklarını belirleyin.
  • Veri toplayın ve bu kaynaklar için en son yıllık karbon emisyonlarını hesaplayın.
  • Bir karbon ayak izi raporu derleyin.

Daha fazla bilgi

Bir havalimanı, bu emisyonların nasıl azaltılacağını planlamak için her yıl ne kadar karbon saldığını ve hangi faaliyetlerden ve operasyonlardan çıktığını anlamalıdır. Bu nedenle, ilk adım olarak, bir havalimanının karbon ayak izi olarak da bilinen karbon emisyonlarını ölçmesi gerekir. Bir havalimanı, Uygulama El Kitabının yardımıyla kendi ayak izini ölçebilir veya bir dizi uzman şirketten destek alabilir. Havalimanları, ACI World tarafından üyelerine ücretsiz olarak sağlanan Havalimanı Karbon ve Emisyon Raporlama Aracı olan ACERT’i de kullanabilir.

Akreditasyon Gereklilikleri

  • Emisyonların azaltılmasına yönelik politika taahhüdü. Sera gazı, karbon veya enerjinin azaltılmasına en üst düzeyde bağlı olduğunun kamuya açık yazılı kanıtı (yani, İcra Kurulu Başkanı, Operasyonlar Müdürü, Yönetim Kurulu) imzalı bir politika beyanı şeklinde. Bu bağımsız bir beyan veya mevcut bir politika beyanının (ör. EMAS veya ISO 14001) veya raporunun (ör. Yıllık veya Çevresel Rapor) bir parçası olabilir.

Politika bildirimi, yönetici düzeyinde bağlılık gösterme, emisyon azaltma ve enerji verimliliğinin önemini artırma ve programın gereksinimlerini karşılamak için çerçeve geliştirme fırsatı sunar. Politika beyanı, havalimanının genel ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde ifade edilmelidir. Üçüncü taraf doğrulayıcının programın gereksinimlerini karşıladığını onaylaması koşuluyla, ülkenin ulusal dilinde hazırlanabilir. Açıklama halka (ör. Şirket web sitesi veya yayınlar) sunulacaktır. İlgili havaalanı web sitesi bağlantıları ve dokümantasyon, başvurunun bir parçası olarak Yöneticiye sağlanacaktır.

  • Havaalanının kapsam 1 ve 2 emisyonları için karbon ayak izinin geliştirilmesi. Havaalanlarının tüm önemli karbon ayak izi bilgilerini ve verilerini bir Karbon Ayakizi Raporunda birleştirmeleri önerilir.

Yenileme Gereksinimleri

  • Havalimanı kapsam 1 ve 2 emisyonları için yıllık olarak karbon ayak izinin sunulması. Karbon ayak izi her yıl sunulacaktır. Karbon ayak izi ve yenileme uygulaması, raporlanan emisyonların kapsamı, organizasyonel sınırlardaki farklılıklar vb.
 Online Başvuru Başa Dön