Seviye 2 Azaltma

Seviye 2 Azaltma

Havaalanı Karbon Akreditasyonunun Seviye 2 “Azaltılması” nda , havalimanlarının karbon yönetimini kurması ve azaltılmış karbon ayak izine doğru ilerlemesi gerekmektedir.

Nasıl başarılır?
Bu düzeyde bir akreditasyona ulaşmak için bir havalimanının:

 • “Haritalama” nın tüm gereksinimlerini karşılayın
 • Hedef belirleme dahil olmak üzere etkili karbon yönetimi prosedürlerinin kanıtını sağlayın
 • En son karbon ayak izini önceki yılların emisyonlarıyla karşılaştırarak karbon ayak izinde bir azalma meydana geldiğini gösterin.

Daha fazla bilgi

Bir havalimanı karbon ayak izini ölçtüğünde, karbon emisyonlarını azaltmak için çalışabilir. Bu süreç, karbon yönetimi olarak bilinir ve bir havalimanının aşağıdakileri yapması gereken çok çeşitli önlemleri içerir:

 • Düşük karbon / düşük enerji politikasına sahip olmak
 • Üst düzey bir komitenin veya organın iklim değişikliği / karbon / enerji konularında sorumluluğu olduğunu gösterin
 • Yakıt ve enerji tüketimini izleyin
 • Karbon / enerji azaltma hedeflerine sahip olun
 • Operasyonların emisyonları en aza indirmesini sağlamak için eylemler, programlar veya kontrol mekanizmaları oluşturun
 • Yatırımların emisyon etkisini düşünün
 • Personel için emisyonlar hakkında farkındalık eğitimi verin
 • İyileştirmelere yönelik ilerlemeyi izlemek için bir öz değerlendirme ve denetim sürecine sahip olun
 • Emisyon performansını ilgili paydaşlara iletin

Karbon yönetimi önlemlerinin belirli örnekleri şunları içerebilir:

 • Enerji talebini azaltma – denetim, ölçüm, yönetim, otomatik sayaç okuma (AMR), otomatik izleme ve hedefleme (AM&T), iyi ayarlanmış ve etkili kontrol aracılığıyla
 • Temiz enerji kaynağı – kombine ısı ve güç, yenilenebilir enerji kaynakları (yerinde veya saha dışında)
 • Düşük enerji tasarımı – yenileme ve yeni inşa için standartlar, tüm yeni projelerde karbon azaltma çalışmalarının zorunlu olarak dahil edilmesi
 • Alternatif yakıtlı havaalanı araçları için seçenekler (elektrikli, hibrit, hidrojen, LPG, vb.)
 • Personel iletişimi ve katılım planları
 • Karbon azaltıcı yatırım projeleri için eşit veya tercihli değerlendirme
 • Tedarik zinciriyle ilgili emisyonları inceleme ve azaltma programı

Yenileme Gereksinimleri

 • Tüm seviye 1 akreditasyon yenileme şartlarının yerine getirilmesi.
 • Üç yıllık ortalamaya kıyasla kapsam 1 ve 2 emisyon azaltımlarının gösterilmesi.
 • Gözden Geçirilmiş Karbon Yönetim Planı. Plan, en az üç yılda bir gözden geçirilecek ve güncellenen havaalanı girişimlerinin yanı sıra havalimanının yeni organizasyonel ve operasyonel koşullara nasıl tepki verdiğine, yasal gerekliliklerin ve yasal kuralların değişikliklerine, iklim değişikliğinin yeni bilimsel kanıtlarına, gelişmiş teknolojiler ve yönetim süreçleri, vs.
 Online Başvuru Başa Dön