Seviye 4 Dönüşüm

Seviye 4 Dönüşüm

Havaalanı Karbon Akreditasyonunun Seviye 4 ‘Dönüşümü’nde , havalimanlarının karbon yönetimi hedeflerini küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmeleri ve operasyonlarını mutlak emisyon azaltımlarını göz önünde bulundurarak dönüştürmeleri ve aynı zamanda paydaş katılımlarını güçlendirmeleri gerekmektedir.

Nasıl başarılır?

  • Mutlak emisyon azaltımı için bir politika taahhüdü belirleyin
  • Karbon ayak izine ek (Seviye 3’e kadar) Kapsam 1 ve Kapsam 3 emisyonlarını dahil edin
  • Uzun vadeli bir mutlak karbon emisyonu azaltma hedefi oluşturun. Hedef miktar ve tarih IPCC 1.5 ° C veya 2 ° C yollarıyla hizalanmalıdır.
  • Hedefe ulaşmak için bir Karbon Yönetim Planı geliştirin. Havalimanı, karbon emisyonlarını azaltma hedefine ulaşmak için yörüngesini ve bu yörüngede kalmasını beklediği eylemleri tanımlayacaktır.
  • Paydaş Ortaklık Planının Geliştirilmesi. Paydaş Ortaklık Planı, havalimanının üçüncü şahısları, ya kendi azaltma planları yoluyla ya da havalimanı işletmecisi tarafından başlatılan tedbirler yoluyla, emisyon azaltımlarını kendileri gerçekleştirmeye aktif olarak yönlendirdiğini gösterecektir.

Daha fazla bilgi

Seviye 4’e ulaşmak için, bir havalimanının minimum olarak tüm Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını içeren bir mutlak emisyon azaltma hedefi (yani, bir havaalanı operatörü hedef kapsamı) belirlemesi gerekmektedir. Bir havalimanı bunu yapmayı seçerse, hedefine bir veya daha fazla Kapsam 3 emisyon kaynağı dahil edebilir ve böylece havalimanını bir sistem olarak kısmen veya tamamen kapsayabilir (yani, üçüncü şahısların dahil olduğu bir hedef kapsamı).

Uygulama El Kitabı, karbon ayak izi için gereklilikleri, hedeflerin ve yörüngelerin tanımını ve paydaş ortaklığını ayrıntılı olarak sunar.

 Online Başvuru Başa Dön