Dünyaya Kaç Ağaç Borçlusunuz Karbon Salınımı Hesaplama

79
Dünyaya Kaç Ağaç Borçlusunuz Karbon Salınımı Hesaplama

Dünyaya Kaç Ağaç Borçlusunuz? Karbon Salınımı Hesaplama

Karbon salınımı hesaplama, insan faaliyetleri sonucunda atmosfere bırakılan sera gazlarının karbondioksit eşdeğerinde çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. CO2 emisyonu veya salınımı olarak da adlandırılabilecek bu sonuç, dünyaya pek çok açıdan zarar vermektedir.

Karbon salınımının en önemli etkileri iklim değişikliği, küresel ısınma ve doğal hayatın tehlikeye düşmesidir. Zararı minimum seviyeye indirgemek için emisyonun ne miktarda olduğunu saptamak ve emisyon azaltma yöntemlerini takip etmek gerekmektedir.

Karbondioksit salınımı, dolaylı veya doğrudan tüketilen fosil yakıtlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bir şirketin mal üretimi esnasında fabrikasında elektrik kullanması veya bir bireyin evini ısıtmak için doğalgaz tüketmesi karbondioksit salınımına neden olmaktadır.

Karbon salınımı hesaplama da bu salınımın ölçüm çalışmasına verilen genel isimdir. Genellikle yıllık olarak ton bazında karbon ölçümü yapılmaktadır.

Bir kişinin, organizasyonun veya toplumun karbon salınımı; yaşam döngüsü değerlendirmesi, karbon muhasebesi ya da sera gazı emisyonu olarak adlandırılan hesaplama yöntemleriyle ölçülebilmektedir. Karbon ayak izinin büyüklüğü belirlendikten sonra, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için stratejiler geliştirilmeli ve takip edilmelidir.

Örneğin enerji verimliliği iyileştirme politikaları benimsenebilir, karbon dengeleme yolları belirlenebilir ve teknolojik gelişmeler karbon salınımını azaltma amacıyla kullanılabilir.

Hane Halkı Karbon Salınımı Hesaplama

Bireysel karbon salınımı hesaplama için tahmini ölçümler sunan bazı çevrimiçi hesaplayıcılar bulunmaktadır. Bu hesaplayıcılarda uzmanların halka açık sunduğu veriler ve sürdürülebilir çevre çalışmaları yürüten uluslararası birlikler tarafından geliştirilen yöntemler kullanılmaktadır.

Hesaplayıcılar kişilerin yeme alışkanlıkları, ev büyüklükleri, elektrik kullanım miktarı, ısınma giderleri, ev aletleri kullanımı, ulaşım tercihleri, eğlence ve alışveriş stili gibi çeşitli konularda bilgi toplayarak haneye yıllık karbon salınımı hesaplama verisi sunmaya çalışmaktadır.

2017 yılı verilerine göre, Türkiye’de kişi başına düşen ortalama yıllık karbon salınımı 3.287 tondur. Aynı sene yapılan çalışma, bir bireyin karbon ayak izini oluşturan elementlerin dağılımının şu şekilde olduğunu göstermektedir:

 • Finansal hareketler %3
 • Toplu taşıma kullanımı %3
 • Giyecek alışverişi %4
 • Yeme içme faaliyetleri %5
 • Şehir değişiklikleri %6
 • Kişisel araç kullananların araç imalatındaki payı %7
 • Temel ev eşyası tüketimi %9
 • Kişisel araç kullanımı %10
 • Kamusal alandaki faaliyetler %12
 • Hane içindeki elektrik tüketimi %12
 • Eğlence ve gezme faaliyetleri %14
 • Doğalgaz ve petrol gibi yakıtların tüketimi %15

Kurumsal Karbon Salınımı Hesaplama

Kurumsal karbon salınımı hesaplama, profesyonel çevresel danışmanlık firmaları tarafından denetlenerek veri toplanması, hesaplanması ve raporlanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Hesaplamanın doğru yapılabilmesi için 3 faktörün de kusursuz olması gerekmektedir. Aksi durumda, maddi kayıplar kaçınılmaz olacaktır.

Carnegie Mellon Üniversitesi’nde enerji yönetimi ve küresel ısınma üzerinde çalışmalar yapan bilim insanı Christopher Weber’a göre, ürünlerin hayat döngüsü değerlendirmeleri temel alınarak yapılan karbon salınımı hesaplama belirsizliklere yol açabilmektedir.

Bu yüzden, ürünün üretim süreci boyunca kullanılan teknolojiler, sevkiyatı esnasında harcanan enerji gibi hesaplamada olmazsa olmaz ve hesaplaması zor değişkenler, profesyonel ekipler tarafından ölçülmelidir. Böylece, verilerin doğru sunulması halinde %100’e kadar doğru ölçüm başarısı elde edilebilmektedir.

Bir endüstri, ürün veya hizmet için karbon salınımı hesaplama yapmak oldukça karmaşık bir iştir. Bu yüzden, yaşam döngüsü değerlendirmesi yapılması çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

ISO (International Organization for Standardization), yaşam döngüsü değerlendirmesi için 14040: 2006 numaralı standardı geliştirmiştir. Ek olarak, Sera Gazı Protokolü’nü takip ederek de sera gazı emisyonlarını izlemek mümkündür.

Endüstriyel bir işlem, henüz tasarım ve planlama aşamasındayken, emisyon ve karbon yoğunlukları, yıllık tüketilecek yakıt, kimyasal ve diğer girdilerin tahmini miktarları kullanılarak karbon salınımı hesaplama yapılabilir.

Kurumsal Karbon Salınımı Hesaplama Neden Önemlidir?

Bir firmanın doğaya verdiği hasarı minimum orana indirgemesi için stratejiler geliştirmesi için gereklidir. Ek olarak, karbondioksit salınımı hesaplama yapan bir firmanın değeri artmaktadır.

Diğer bir deyişle kurumsal karbon salınımı hesaplama; bir firmanın sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğe verdiği önemi göstererek imajını iyileştirmesi için oldukça önemlidir.

Kurumsal karbon salınımı hesaplama sonucu karbon ayak izi düşük çıkan bir firma, geleceğe dair sağlam temeller attığını göstererek piyasa itibarını yükseltebilir, prestijli görünerek yatırımcı çekebilir ve tüketicilere güven verebilir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment