Eğitim Koşulları

1. Başvuru, Kayıt ve Ödeme Koşulları

Eğitim ön kaydınızın oluşturulabilmesi için web sitemiz üzerinden eğitim başvuru formunu  doldurmanız gereklidir. Ön kayıt yaptırmış olmanız, eğitime katılım hakkı sağlamaz. Ön kaydınızın kesin kayda dönüşebilmesi için eğitim bedelinin tamamının ödenmesi ve ödeme dekontunun tarafımza iletilmesi gereklidir. Sitemizde yer alan eğitimler KDV hariç olup ödeme tutarına %18 KDV ilave edilip ödeme açıklamasına katılımcı ve eğitim açıklaması yazılmalıdır. Kesin kaydı alınan katılımcılara başvuru aşamasında verdikleri e-mail adresi üzerinden bildirim yapılacaktır. 

Eğitimler için son kayıt tarihi, başlangıç tarihinden 3 iş günü (online eğitimler için 7 iş günü) öncesidir. 

2. İptal ve İade Koşulları

Eğitimin başlangıç tarihinden 14 gün ve daha öncesi yapılan yapılan yazılı iptal başvurularında ücretin tamamı iade edilir. 14 günden daha az sürelerdeki taleplerde ücret iadesi yapılamaz ancak katılımcının daha sonraki eğitimlere katılım hakkı 1 yıl süre ile devam ettirilir. 

Mücbir sebeplerle (eğitmenin yaşadığı acil durum, hava muhalefeti, doğal afet vb.) veya yeterli katılımcı sayısına ulaşılamaması nedeniyle QSI Academy eğitimi erteleyebilir veya iptal edebilir. Böyle bir durumda dilenirse ücret iadesi ya da bir sonraki eğitime kayıt yapılır.

3. Eğitim Katılımı İçin Ön Gereklilikler

Baş denetçi ve Kuruluş İçi Denetçi eğitimlerine katılmak isteyen kişilerin katılacağı Baş Denetçi Eğitimi Standardı konusunda minimum 2 günlük temel eğitim almış olması beklenmektedir. 

Diğer eğitimler için herhangi bir ön gereklilik bulunmamaktadır.

4. Sertifika Şartları

Eğitimlerin %80 ve daha fazlasına katılan katılımcılar sertifika almaya hak kazanırlar. Bunun dışında, sertifika almaya hak etmek için, eğitim için belirlenen başarı ölçütü karşılanmalıdır (yalnızca başarı ölçütü gerektiren eğitimler için). Katılımcı bu şartları sağlayamadığı bir eğitim için sertifika talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

5. Kişisel Verilerin Güvenliği

QSI Academy KVKK Koşulları web sitemizde HAKKIMIZDA menüsü altında yer almaktadır. Eğitimlerimize katılarak bu metni okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınızı kabul etmiş olursunuz.

6. Şikayet ve İtirazlar

Eğitimlerimiz ile iligli şikayet ve itirazlarınızı web sitemizde yer alan şikayet itiraz formu ile yapabilirsiniz.

7. Baş Denetçi Eğitimleri İçin Özel Kouşullar

Baş Denetçi eğitimleri konu anlatımı, sınıf içi workshoplar ve final sınavından oluşan bir bütündür. QSI Academy Baş Denetçi Eğitim ve Sınav modeli, katılımcıların yetkin ve bağımsız olmaları için tasarlanmıştır ve eğitimler Exemplar Global tarafından onaylanmış olan bir eğitim planı doğrultusunda gerçekleştirilir.

a- Eğitim Süresi

Baş Denetçi Eğitimleri günlük 8 saat üzerinden 5 günlük bir plan dahilinde toplam 40 saat olarak gerçekleştirilir. 

b- Workshoplar

Eğitim boyunca yetkinliği göstermek için tasarlanmış workshop ve gün sonu testler yapılmakta olup öğrencilerden bu workshoplara aktif katılım beklenmektedir. 

c- Sürekli Değerlendirme

Katılımcıların denetim yetenekleri ve nitelikleri konusunda sürekli olarak değerlendirmek eğitmenlerinin sorumluluğundadır.

Bu değerlendirmeler için kriterler şunlardır:

  • Grup çalışmasına katılım
  • Yazılı ödevlerin yanında workshoplara katılım, denetçi veya baş denetçi olarak tutumunun gözlenmesi 

Materyalleri anlamayan, sınıf faaliyetlerine katılamayan veya bir denetçiye yakışmayan davranış sergileyen katılımcılar, kişisel olarak eğitmenler tarafından bilgilendirilir. Bu katılımcılar, daha sonra, sürekli değerlendirmeyi geçmek için programın geri kalanında iyileşme göstermelidir. 

Sınav puanları ve sürekli değerlendirme sonuçları katılımcının başarılı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Katılımcılar başarılı olmak için hem sınavı hem de sürekli değerlendirmeyi geçmelidir.

Sürekli değerlendirmeyi geçmek için tam zamanlı derse devam gerekmektedir. Önemli bir nedenden ötürü (ailevi veya tıbbi acil durum) katılımcıların kısa bir süre için sınıfta bulunmamaları gerekiyorsa, bir eğitmenden izin alınması gerekir. Eğitmenler, kaçırılan konuları telafi etmek için katılımcıların özel çalışma yapmalarını isteyecektir.

d-Final Sınav

Sürekli değerlendirme egsersiz ve workshoplara katılımınıza göre eğitmen tarafından yapılacak olan değerlendirme dışında eğitimin son günü toplam süresi 2 saat olan sınav yapılmakta olup minimum geçme puanı 70 ‘dir. Sürekli değerlendirmede başarısız olan kursiyerler final sınavına katılamazlar.

e-Baş Denetçi Sertifikası

Hem sınavlarda hem de sürekli değerlendirmede yeterlilik kanıtı sağlayan öğrencilere “Başarı Sertifikası” verilir. Bu sertifika, öğrencilerin EXEMPLAR GLOBAL tarafından denetçi sertifikası ve / veya kaydı için eğitim gereksinimlerini tatmin edici bir şekilde tamamladıklarını gösterir.

Sürekli değerlendirme konusunda yetkin sayılan ancak sınavda henüz yetkin olmayan öğrencilere bir “Katılım Sertifikası” verilecektir. Bu sertifika, EXEMPLAR GLOBAL kapsamında denetçi veya baş denetçi olarak sertifikalandırma ve / veya tescil için kabul edilmez.
 
f- Tekrar Sınav Hakkı

Sertifika için, sınavda veya sürekli değerlendirmede henüz yetkin sayılmayan öğrenciler, ilk sınav tarihinden itibaren 12 ay içinde farklı bir sınava tekrar girmeye davet edilir. Bu hizmet için katılımcı ilave bir ücret ödemez.

g-Aday Denetçilik Süreci

Sınavı geçen katılımcılar belgelendirme kuruluşlarında denetçi ve baş denetçi olabilmeleri için belgelendirme kuruluşları tarafından belirlenmiş olan adaylık süreçlerini ve varsa diğer ilave şartları tamamlamaları gerekmektedir.

TÜRKAK tarafından akredite olmuş Belgelendirme Kuruluşlarında görev almak isteyen denetçi/baş denetçi adayları için asgari şartlar R40.02 Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşlarının Tetkik Ekibi Üyeleri İçin Şartlar Rehberi’nde belirtilmiştir.

QSI Academy eğitime katılan katılımcılara adaylık sürecini tamamlama garantisi vermemektedir.