ZORLU HOLDING

ZORLU HOLDING

Türkiye’de en çok istihdam yaratan 3 gruptan ve Türkiye’deki en büyük 7 ihracatçıdan biri olan ZORLU HOLDING , ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Doğrulaması Hizmeti için (Enerji, Doğalgaz ve Jeotermal Kapsamında) QSI Belgelendirme ’yi tercih etmiştir.

Kendilerine kurumumuza olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyoruz...

Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir?


Kurumsal karbon ayak izi, bir şirketin veya organizasyonun doğrudan ve dolaylı olarak neden olduğu tüm sera gazı emisyonlarının ölçümüdür. Bu hesaplama, işletmenin enerji tüketimi, üretim süreçleri, taşımacılık ve lojistik faaliyetleri, kullanılan malzemeler ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan emisyonlar gibi çeşitli kaynaklardan kaynaklanan karbon salımlarını kapsar.
Kurumsal karbon ayak izinin belirlenmesi, şirketlerin çevresel etkilerini anlamalarına, yönetmelerine ve azaltma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olan bu ölçüm, aynı zamanda enerji verimliliğini artırma, maliyetleri düşürme ve yeşil pazarlama avantajları elde etme fırsatları sunar.
ISO 14064 gibi uluslararası standartlar, kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları için rehberlik eder ve şeffaflık ile tutarlılığı sağlar. Bu, şirketlerin çevre politikaları ve iklim değişikliği ile mücadeledeki taahhütlerini göstermelerine olanak tanır. Kurumsal karbon ayak izi yönetimi, aynı zamanda müşteri ve yatırımcı güvenini artırırken, çevresel düzenlemelere uyumu da kolaylaştırır.

 Online Başvuru Başa Dön