ECO Label

1992’de kurulan ve Avrupa ve dünya çapında tanınan EU Ecolabel, yaşam döngüleri boyunca yüksek çevre standartlarını karşılayan ürün ve hizmetlere verilen bir çevresel mükemmellik etiketidir : hammadde çıkarımından üretime, dağıtıma ve bertarafa. EU Ecolabel , üreticileri üretim sürecinde daha az atık ve CO2 üretmeye teşvik ederek döngüsel ekonomiyi destekler. AB Ecolabel kriterleri aynı zamanda şirketleri dayanıklı, onarımı ve geri dönüşümü kolay ürünler geliştirmeye teşvik etmektedir .

AB Ecolabel kriterleri , çevresel etkilerini azaltmak ve üçüncü şahıs kontrolleri yoluyla çevresel eylemlerinin verimliliğini garanti altına almak isteyen şirketler için önemli yönergeler sağlar . Ayrıca, birçok şirket , ürün serilerini geliştirirken çevre dostu en iyi uygulamalara ilişkin rehberlik için AB Ecolabel kriterlerine başvurmaktadır .

AB Eko Etiketinin işleyişi , Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile belirlenir . Günlük yönetimi, Üye Devletlerin organları ve diğer paydaşlarla birlikte Avrupa Komisyonu tarafından yürütülmektedir .

EU Ecolabel, gönüllü bir programdır; bu, üreticilerin, ithalatçıların ve perakendecilerin ürünleri için etiket başvurusunda bulunabilecekleri anlamına gelir.

Bir ürünün yaşam döngüsü, pamuk (tekstiller için) veya odun (kağıt ürünler için) gibi hammaddelerin çıkarılması veya yetiştirilmesi ile başlar. Ürün bertaraf edildiğinde veya geri dönüştürüldüğünde imalat ve paketleme, dağıtım, kullanım ve son olarak “kullanım ömrü” aşamasına kadar devam eder.

Ürünler için AB Ecolabel kriterlerini geliştirirken odak noktası, ürünün en yüksek çevresel etkiye sahip olduğu aşamalardır ve bu, üründen ürüne farklılık gösterir.

Örneğin tekstil ürünlerine bakıldığında, kumaşlar boyandıklarında, basıldıklarında ve ağartıldıklarında güçlü çevresel etkilere sahiptir. Bu nedenle uzmanlar, üretim aşamasındaki zararın olabildiğince azaltılmasını sağlamak için tekstiller için kriterler tasarladılar. Deterjanlar gibi diğer ürünler için, ürünlere giren maddeler öncelikli ana alanlardan biridir. Elektronik ekipman gibi diğer ürünler, kullanım aşamasında çok yüksek çevresel etkiye sahiptir, bu nedenle kriterler, enerji tüketimlerinin verimliliğine odaklanacaktır.

Ek olarak, ürüne özgü kriterler, AB Ecolabel etiketini taşıyan herhangi bir ürünün kaliteli ve yüksek performanslı olmasını sağlar.