GRI – Sürdürülebilirlik Raporlama

GRI, Exxon Valdez petrol sızıntısının çevreye verdiği zarar nedeniyle halkın tepkisini takiben 1997 yılında Boston’da kuruldu.

Sürdürülebilirlik raporlaması için ilk küresel çerçeveyi sağlayan, 2000 yılında yayınlanan GRI Kılavuzlarının (G1) ilk versiyonu. Ertesi yıl, GRI bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kurum olarak kuruldu. 2002’de GRI, Amsterdam, Hollanda’ya taşındı ve ilk kılavuz güncellemesi (G2) başlatıldı. GRI raporlaması ve kuruluşlardan alım talebi giderek arttığında, kılavuzlar genişletildi ve iyileştirilerek G3 (2006) ve G4 (2013) ortaya çıktı.

2016 yılında GRI, sürdürülebilirlik raporlaması için ilk küresel standartları belirlemeye yönelik kılavuzlar sağlamaktan, GRI Standartları’na geçiş yaptı.

GRI Raporlama Standartları

GRI, dünya çapındaki işletmelerin ve hükümetlerin iklim değişikliği, insan hakları, yönetişim ve sosyal refah gibi kritik sürdürülebilirlik konuları üzerindeki etkilerini anlamalarına ve iletmelerine yardımcı olur. GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, çok paydaşlı katkılarla geliştirilir ve kamu yararına dayanır.

GRI şu anda en yaygın kullanılan sürdürülebilirlik raporlama çerçevesidir. Çerçevede dört temel unsur vardır:

  1. Sürdürülebilirlik raporlama yönergeleri (Standartlar), çerçevenin temel taşıdır. Bunlar, rapor içeriğinin tanımlanması ve rapor edilen bilgilerin kalitesinin sağlanması için Prensiplerden oluşur. Ayrıca, performans göstergelerinden ve diğer ifşa maddelerinden oluşan Standart Bildirimler ile raporlamadaki belirli teknik konulara ilişkin kılavuzları da içerirler.
  2. Kılavuzlarda yer alan performans göstergelerinin her biri için gösterge protokolleri mevcuttur. Bu protokoller, rapor yazarlarına yardımcı olmak ve performans göstergelerinin yorumlanmasında tutarlılığı sağlamak için tanımlar, derleme kılavuzu ve diğer bilgileri sağlar. Kılavuzların kullanıcıları ayrıca Gösterge Protokollerini kullanmalıdır.
  3. Sektör ekleri, Kılavuzları belirli bir sektörde nasıl uygulanacağına dair yorumlar ve rehberlikle tamamlar ve sektöre özgü performans göstergelerini içerir. Kılavuzların yerine ek olarak geçerli sektör ekleri kullanılmalıdır.
  4. Rapor sınırının belirlenmesi gibi raporlamayla ilgili konularda rehberlik sağlamak için teknik protokoller oluşturulur. Kılavuzlar ve sektör ekleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve raporlama sürecinde çoğu kuruluşun karşılaştığı sorunları kapsar.

GRI Standartları , ortak göstergelerin kullanımını teşvik ederek raporlar arasındaki karşılaştırılabilirliği artırmaya çalışırken, aynı zamanda kuruluşların faaliyet gösterdikleri bağlamı yansıtmak için adımlar atabilmeleri için esnekliği de dahil edebilir. Ayrıca kuruluşun kapasitesine uygun daha gayri resmi bir yaklaşımla da kullanılabilirler. Kuruluş, raporlarını iyileştirmeye yönelik çalışırken içeriğin yalnızca bir kısmını kapsamayı seçebilir. Bunu akılda tutarak, kuruluşlardan GRI Standartlarını  ve özellikle de temel göstergeleri nasıl kullandıklarını açıkça belirtmeleri istenir . Zaman ve uygulamayla, kuruluşlar kademeli olarak GRI çerçevesinin içeriğine dayanan daha kapsamlı raporlamaya doğru ilerlemeye teşvik edilir .