ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 ile beraber herhangi bir işletmenin ya da toplumun dıştan gelecek sorunlara karşı hazırlıklı olması ve kendi savunma mekanizmasını ortaya koymasıdır. Toplumsal güvenlik adı altında var olan bu seçenekler kapsamında firma ya da toplumların direkt olarak şahsi bilgilerine olan saldırılarla ilgili olarak kendini göstermektedir.

Toplulukların ya da işletmelerin daha aktif bir işleyişe sahip olabilmeleri ve herhangi bir sekteye uğramamaları için belirli bir standart doğrultusunda hareket etmek gerekmektedir. Bu tip sorunları meydana getirecek olan tehditlerin öngörülmesi gerektiği de işaret edilmektedir. Farklı noktalardan gelecek olan bu tehditlerin tahmin edilmesi, tespiti ve önlemlerin alınması gibi süreçlerin sırasıyla izlenmesinde ISO 22301 önemli bir yer tutmaktadır.

Standartlar baz alınarak yönetim konusunda sürekliliğin sağlanması güven teşkil edebilecek bir durum olarak adlandırılacaktır. Üretim ya da hizmet faaliyetlerinin aksamaya uğramadan gerçekleştirilmesi konusunda öngörü becerisinin gelişmiş olması gerekmektedir. Küçük, orta ve büyük çaptaki işletme ya da kurumların aksamaları giderebilmeleri konusunda ISO 22301 standartları devreye girebilecek konumda da yer alabilecektir.

Toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği konusunda doğal afetler de baz alınması gereken bir durumdur. Aynı zamanda da bilgisayar sistemlerine bağlı problemlerin yanı sıra ekonomik krizler de ciddi birer sebep olarak ifade edilebilmektedir. İşlerin ilerlemesinde önemli bir role sahip olan personelin de ayrılması ya da türlü nedenlerden ötürü izin almak durumunda kalması da işlere dayalı önlemleri almak için önceden tedbirli bir davranış içerisinde hareket etmek gerekmektedir. ISO 22301 standartları dahilinde bu tip ihtimaller dahilinde harekete geçilecektir. İşlerin sürekli olarak yerine getirilmesi ve herhangi bir aksama olmaması konusunda bu standartlar baz alınacak yapıda olacaktır.