PRODUCT CERTIFICATION

Cement, Lime, Concrete, Aggregate, Brick, Pumice, Concrete Chemicals, Border, Parquet CE & G Mark within the Scope of Construction Materials Directive
PRODUCT CERTIFICATION
ISO 17065 Product Certification

Ürünlerin ilgili norm ve standartlara uygun olduğunun kanıtlanması için yürütülen sürece Ürün Belgelendirme denilmektedir. Belgelendirme işlemleri ISO 17065 standardına göre akredite edilmiş Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca yürütülür. Belgelendirilecek ürünün standardına göre belgelendirme faaliyetleri farklılık gösterebilir.

csb
g-certificate
CE_1170x658
CE Certificate

CE İşareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuata uyumu çerçevesinde ürünlerin serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla kullanılan bir güvenlik işaretidir. CE ismi Conformité Européenne ifadesinin baş harflari kullanılarak elde edilen bir kısaltmadır. Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu içerisinde hazırlanan 23 adet Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin CE İşareti taşıması zorunludur. 

CE belgesi almak için ürünlerinizin uyumlu olması gereken Avrupa Yönetmeliklerinden birinin ya da birkaçının kapsamına giren ürünler üretiyor veya ithal ediyorsanız, bu yönetmeliklerin temel gerekliliklerini karşılamak için profesyonel rehberliğe ihtiyacınız olacaktır. 

Temel İlkeler:

  • CE işaretlemesi zorunludur ve özel bir direktif aksini gerektirmiyorsa, ürün piyasaya sunulmadan önce CE işaretlemesinin yapılması gerekir.
  • Birden fazla Direktifin konusu içine giren ürünlerde tüm direktiflere uyulması gereklidir.
  • Herhangi bir direktifin kapsamı içine girmeyen ürünlere CE işaretlemesi yapılmaz.
  • CE işareti ürüne ürünü üreten üretici veya onun Avrupa Birliği veya Türkiye’deki yerleşik Yetkili Temsilcisi tarafından iliştirilir.
  • İşaretin boyutlarının büyütülmesi veya küçültülmesi durumunda oranlara sadık kalınmalıdır.
  • CE işareti ürünün üzerine doğrudan rahatça görünebilir, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilmelidir. Ürünün yapısından dolayı mümkün olmadığı durumlarda ürün ambalajına ve varsa ürünle birlikte verilen dokümanların üzerine iliştirilmesi gerekir.
  • Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde CE işareti ile birlikte Onaylanmış Kuruluşun Kimlik Numarası da kullanılmalıdır. 

Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından öncelikle üretici sorumludur. Eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği / Türkiye içinde değilse, bu durumda sorumluluk ithalatçı firmadadır. İthalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. 

CE işareti metodlar; 

  • Üreticinin kendisi tarafından (self declaration) iliştirilmesi,
  • Onaylanmış kuruluşun denetimi ile iliştirilmesi.

“Self declaration” denilen sistemde üretici direktifte belirtilen koşulları sağladıktan sonra bu ürünler hakkında uygunluk beyanı hazırlayarak ürünlere CE işareti iliştirebilmektedir.

Onaylanmış kuruluş incelenmesi gerektiren diğer yolda ise Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde adı yayımlanmış Onaylanmış kuruluşlar – Notified bodies tarafından yapılan kontroller / tetkikler sonrası CE işareti ürünlere iliştirilmektedir.