Seviye 3 Optimizasyon

Havaalanı Karbon Akreditasyonunun Seviye 3 “Optimizasyonu” nda , havalimanlarının üçüncü taraflarını karbon ayak izi yönetimine dahil etmesi gerekir. Üçüncü taraflar, havayolları ve bağımsız yer hizmetleri şirketleri, hava trafik kontrolü ve havalimanı sahasında çalışan diğerleri gibi çeşitli hizmet sağlayıcıları içerir. Aynı zamanda, yetkililer ve kullanıcılar ile yüzey erişim modları (karayolu, demiryolu) üzerinde anlaşmayı da içerir.

Nasıl başarılır?

Bu düzeyde bir akreditasyona ulaşmak için bir havalimanının:

 • “Haritalama” ve “Küçültme” nin tüm gereksinimlerini karşılayın
 • Karbon ayak izinin kapsamını bir dizi Kapsam 3 emisyonunu içerecek şekilde genişletmek (GHG Protokolü uyarınca)
 • Ölçülecek Kapsam 3 emisyonları diğerlerinin yanı sıra şunları içerir:
  – iniş ve kalkış döngüsü emisyonları
  – yolcular ve personel için havalimanına yüzeyden erişim
  – personelin iş seyahati emisyonları
 • Daha geniş havaalanı bazlı karbon emisyonlarını azaltmak için üçüncü şahıs operatörlerle etkileşim kanıtlarının sunulması

Daha fazla bilgi

Havaalanları, yer hizmetleri ve catering şirketleri gibi havalimanı sahasındaki havayolları ve hizmet sağlayıcılarla işbirliğine dayanır. Bununla birlikte, bu hizmetler aynı zamanda karbon yayar ve karbon ayak izinde genel bir azalma için sağlayıcılarla etkileşimi gerekli kılar.

Seviye 3 için Paydaş Katılımını değerlendirirken, bir havalimanı asgari olarak aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olmalıdır:

 • Havaalanının rehberlik edebileceği ve etkileyebileceği paydaşların tanımlanması ve sınıflandırılması
 • Kilit paydaşlarla ortaklıklar kurmak ve kolaylaştırmak için açık rollerin ve sorumlulukların tahsis edilmesi
 • Önerilen eylemler ve zamanlamalar dahil olmak üzere paydaşlarla etkileşim kurmak için amaçlanan yaklaşımın net bir uygulama planının sunumu

Bir havalimanının karbon emisyonlarını azaltmak için paydaşlarla birlikte çalışabileceği yolların belirli örnekleri şunları içerir:

 • Havaalanı topluluğu genelinde enerji verimliliği ve düşük karbon uygulamaları profilini yükseltmek için farkındalık ve davranış değişikliği kampanyaları. Bu, araç kapatma / azaltılmış rölanti süresi gibi belirli davranışları teşvik eden kampanyaları içerebilir.
 • Belirli kişisel veya operasyonel uygulamaları veya ekipman veya araç seçimini teşvik etmek ve kolaylaştırmak için havalimanı çapında resmi planlar. Örneğin, araba paylaşım programları, temiz araç planları ve atıkların en aza indirilmesi ve geri kazanım programları.
 • Havaalanı politikasını, amaçlarını ve hedeflerini anladıklarından emin olmak ve uygulamayı destekleyebilmek için kilit iş ortaklarıyla çalışmak. Örneğin, havaalanı kiracılarını ve hava tarafı operatörlerini temsil eden gruplar veya danışma komiteleri aracılığıyla.
 • Bir havalimanının altyapı planlarının havalimanının karbon azaltma hedeflerini yansıtmasını ve uygulamasını sağlamak için havaalanı planlayıcıları ve üçüncü şahıslarla birlikte çalışmak ve büyük üçüncü şahıslardan kaynaklanan emisyonların azaltılmasını kolaylaştırmak Yardımcı Güç Üniteleri (APU’lar) kullanımını ve taksi sürelerini azaltmak için havayolları ile çalışmak buna bir örnek olabilir.
 • Üçüncü şahıslara enerji verimliliği ve karbon yönetimi teknikleri konusunda eğitim verilmesi.
 • Örneğin bina / perakende birimlerinin yenilenmesi, operasyonel uygulamalar ve araç filoları için minimum performans standartlarının belirlenmesi.
 • Daha düşük / daha yüksek emisyonlu uçaklar için farklı şarj etme gibi iyi uygulama ve verimli araçların kullanımını teşvik etmek için teşvikler ve maliyet yapılarının kullanılması.
 • Mevcut üçüncü şahıs kiralama / sözleşme koşullarına karbon / enerji konuları eklemek ve / veya havaalanı denetim süreçlerinde performans ve uygulama kontrollerini dahil etmek.
 • Örneğin Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları (SAF) ile ilgili yatırım projeleri ve fırsatları üzerinde işbirliği yapmak için havayolları veya müteahhitler dahil olmak üzere önemli havalimanı operatörleri ile stratejik ortaklıklar oluşturmak.

Yenileme Gereksinimleri

 • Karbon ayak izinin yukarıda açıklandığı gibi spesifik kapsam 3 emisyonlarını da içerdiğini belirterek tüm seviye 2 akreditasyon yenileme gereksinimlerinin yerine getirilmesi.
 • Gözden Geçirilmiş Paydaş Katılım Planı. Plan, en az üç yılda bir gözden geçirilecek ve paydaşlar, ortak girişimler, hedeflere ulaşma, eğitim ve farkındalık vb. Hakkında güncellenmiş bilgileri içerecektir. Ara yıllarda, havalimanı, çevrimiçi başvuru yoluyla planın uygulanması için kanıt sağlayacaktır.