SMIIC 1 – Helal Gıda

SMIIC 1:2019 Helal Gıda Sertifikası Nedir?

Helal Gıda İslami Kurallara uygun, temiz, güvenilir gıda demektir. Bir gıdanın HELAL Gıda olabilmesi için gıdada İslami hükümlere uygun içerik, hammadde kullanılmalı, hammadde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda gıdanın İslamı Kurallara uygun üretilmesi gereklidir.

Helal ürün ve hizmetlere yönelik kurallar, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) bünyesinde kurulan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından üye ülke uzmanlarının katılımıyla hazırlanan SMIIC standartları ile belirlenmektedir.

HELAL Belgelendirme sürecinde hammaddeden nihai ürüne kadar tüm aşamaların  SMIIC standartlarında uygunluğu denetlenmekte ve akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen test ve analizler ile ürün kontrolü yapılmaktadır. Her iki aşamadan uygun olarak geçen ürünler için helal sertifikası düzenlenerek, ürünlerin ambalajları üzerinde HELAL markasının kullanımına izin verilmektedir.

Helal ürün ve hizmetlerin uygunluğunun sürekliliği, gerçekleştirilen gözetim ve ara kontroller ile güvence altına alınmaktadır.

Helal Akreditasyon Kurumu – HAK

Ülkemizde HELAL Belgesi vermek isteyen kurumlar HAK tarafından yetkilendirilmektedir.