Yapı Malzemeleri CE İşareti

Yapı Malzemeleri ile ilgili 305/2011/AB sayılı Direktif, 2011 yılında kabul edilerek 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde satışa sunulan tüm yapı malzemelerinin ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standardına uygun üretilmesi ve üzerinde CE işaretinin bulunması zorunlu hale gelmiştir.

Ülkemizde söz konusu direktif Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde yürütülmektedir. Bu yönetmelik, başlıca şu amaçları gütmektedir:

  • Yapı malzemelerinin temel özellikler ile ilgili performans beyanlarının kurallarını oluşturmak, ve
  • Yapı malzemelerine CE işaretinin iliştirilmesine yönelik esasları belirlemek
Uygunluk Beyanı

Performans beyanı, ya da Avrupa Birliği uygunluk beyanı, ürün üzerine CE işaretini iliştirmek için ön koşuldur. Bunun için üretici firmanın yetkili bir laboratuvar raporuna veya onaylanmış kuruluş (Notified Body) raporuna dayanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda ilgili direktif kapsamına giren ürünler için üreticiler, 2013 yılından itibaren ürünlerini CE işareti ile işaretlemeleri zorundadırlar.

Yapı Malzemeleri

QSI Belgelendirme aşağıda yer alan Yapı Malzemeleri kapsamında TÜRKAK’a başvurusunu yapmıştır. 

Ürün Grubu, Ürün/Kullanma Amacı /Ürün Aralığı

Product family, product/intended use/product range

Kuruluş Fonksiyonu ve Teknik Şartlar

Function of the CAB/Technical Specifications

Yüksek güvenlik gerektiren kullanım için agregalar (2/2):

-Beton, harç ve şerbet için agrega ve dolgu malzemesi (binalar, yollar ve diğer inşaat mühendisliği işleri).

 

Karar: 98/598/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+

TS 706 EN 12620+A1
TS 1114 EN 13055-1, TS EN 13055- 1/AC, TS EN 13055
TS 2717 EN 13139

Yüksek güvenlik gerektiren kullanım için agregalar (2/2):

-Bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı karışımlar için agregalar (yol yapımı ve diğer inşaat mühendisliği işleri için).

 

 

Karar: 98/598/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+

 

TS EN 13242+A1

Yüksek güvenlik gerektiren kullanım için agregalar (2/2):

-Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar (yol yapımı ve diğer inşaat mühendisliği işleri için).

 

Karar: 98/598/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+

 

TS EN 13043

Yüksek güvenlik gerektiren kullanım için agregalar (2/2):

-Koruma Tabakası Taşları (Zırh Taşı) (hidrolik yapılar ve diğer inşaat mühendisliği işleri için).

 

Karar: 98/598/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+

 

TS EN 13383-1,

TS EN 13383-1/AC

Yüksek güvenlik gerektiren kullanım için agregalar (2/2): -Demiryolu Balastı(demiryolu işleri için).

 

Karar: 98/598/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+

 

TS 7043 EN 13450,

TS 7043 EN 13450/AC

Çimentolar, yapı kireçleri ve diğer hidrolik bağlayıcılar:

Genel çimentolar:

-Portland çimentosu,

-Portland kompozit çimentolar: Portland-cüruf çimento, Portland-silis dumanlı çimento, Portland-puzolan çimento, Portland-uçucu kül çimento, Portland-pişmiş şist çimento, Portland-kireçtaşı çimento, Portland kompoze çimento,

-Yüksek fırın cüruflu çimento,

-Puzolanik çimentolar,

-Kompozit çimentolar,

(yapım işleri ve yapı malzemelerinin üretimi için beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması).

Karar: 97/555/EC
PDDD sistemi: Sistem 1+

 

 

TS EN 197-1

 

 

Çimentolar, yapı kireçleri ve diğer hidrolik bağlayıcılar:

-Kalsiyum Alüminatlı Çimentolar (yapım işleri ve yapı malzemelerinin üretimi için beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması).

Karar: 97/555/EC
PDDD sistemi: Sistem 1+

 

TS EN 14647,

TS EN 14647/AC

Çimentolar, yapı kireçleri ve diğer hidrolik bağlayıcılar:

-Harç Çimentosu (yapım işleri ve yapı malzemelerinin üretimi için beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması).

Karar: 97/555/EC
PDDD sistemi: Sistem 1+

 

TS EN 413-1

Çimentolar, yapı kireçleri ve diğer hidrolik bağlayıcılar:

Özel Çimentolar:

-Düşük Isılı Çimentolar

-Süper Sülfat Çimentoları

(yapım işleri ve yapı malzemelerinin üretimi için beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması).

Karar: 97/555/EC
PDDD sistemi: Sistem 1+

 

TS EN 14216

TS EN 15743:2010+A1

Çimentolar, yapı kireçleri ve diğer hidrolik bağlayıcılar:

-Yapı kireçleri: Kalsiyum kireçler, Dolomitli kireçler, Hidrolik kireçler (yapım işleri ve yapı malzemelerinin üretimi için beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması).

Karar: 97/555/EC
PDDD sistemi: Sistem2+

 

TS EN 459-1

Çimentolar, yapı kireçleri ve diğer hidrolik bağlayıcılar:

-Hidrolik yol bağlayıcıları (yol temeli stabilizasyonu için beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması).

Karar: 97/555/EC
PDDD sistemi: Sistem2+

 

TS EN 13282-1

TS EN 15368+A1

Beton, harç ve şerbet ile ilgili ürünler (1/2):

-Kimyasal katkılar (beton, harç ve çimento şerbeti için).

 

 

Karar: 99/469/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+

 

TS EN 934-2+A1

TS EN 934-3+A1

TS EN 934-4

Beton, Harç ve Şerbet ile ilgili ürünler (1/2):

-Beton koruma ve tamir ürünleri (bina ve inşaat mühendisliği işlerindeki diğer kullanımlar için).

Karar: 99/469/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+

 

TS EN 1504-2

TS EN 1504-3

TS EN 1504-4

TS EN 1504-5

TS EN 1504-6

TS EN 1504-7

Duvarcılık ve ilgili ürünler (1/3):

-Fabrika yapımı, tasarlanmış duvar harçları (duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda).

Karar: 97/740/EC
PDDD sistemi: Sistem2+

 

TS EN 998-2

Duvarcılık ve ilgili ürünler (1/3):

-Duvarcılık birimleri I. Kategori (duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda).

Karar: 97/740/EC
PDDD sistemi: Sistem2+

 

TS EN 771-1 +A1

TS EN 771-2 +A1

TS EN 771-3 +A1

TS EN 771-4 +A1

TS EN 771-5 +A1

TS EN 771-6 +A1