Yapı Malzemeleri G İşareti

Ülkemizde Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamında girmeyen yapı malzemelerinin piyasaya sunulmasında G belgesi almaları zorunludur. 

Hazır Beton G Belgesi

Hazır Beton, TS EN 206-1 standardı kapsamında “G Uygunluk Belgesi”ne tabi olup uygunluk teyit sistemi “Sistem 1+” dır. Bu nedenle hazır beton üretim tesislerinin G Uygunluk Belgesi almaları gerekmektedir. 

G Belgesi almak için öncelikle beton üreticisi TS EN 206-1 standardına uygun Fabrika Üretim Kontrol Sistemi kurmalıdır. Kurulan Sistem bu konuda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşlarca denetimine tabi tutulur ve bu kuruluşlar tarafından her bir beton sınıfından, başlangıç tip testi için numune alınır.

Yapılan kontrollerde Fabrika Üretim Sistemi veya alınan beton numunlerinde tesisin uygunsuzluğu yoksa veya tespit edilen uygunsuzluklar belirtilen sürede giderilmiş ise o hazır beton tesisi için 1 Yılı geçerliliği olan “G Uygunluk Belgesi” düzenlenir. 

Ayrıca G Belgelendirmesinin en önemli hususlarından biri olan habersiz ürün denetimleri, belgelendirme sonrası yıl içinde her bir üretim tesisinde, yılda en az üç defa yapılır. Tesis ve ürün denetimlerinde başarılı olan işletmelerin belge geçerlilik süreleri birer yıl halinde uzatılır.