ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim Kodu ISMS-LA-01
Eğitim Adı ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
Eğitim Süresi 5 Gün (40 Saat)
Sınav Final gününde 2 saat kitap kapalı sınavı vardır (geçme notu % 70) olacaktır.
Eğitimin Geçerliliği Eğitimler uluslararası geçerliliği olan IRCA veya RAB-QSA Exemplar Global onaylı olarak verilmektedir.
Kimler Katılabilir Kalite / IT Müdürleri (QA / QC Personeli), Mühendisler, IT Uzmanları, Proje Yöneticileri, Mühendisler, Bilgi Güvenliği Alanındaki Profesyoneller, Belge Denetleyicileri, İç Denetçiler, Uygulama Yöneticileri, Yönetim Sistemi Danışmanları, Öğrenciler, kariyer gelişimi ve IT alanında iş arayanlar
Katılımcılar İçin Ön Şart Bu kursa başlamadan önce, katılımcıların aşağıdaki bilgileri önceden bilmeleri gerekir:

 

a-    Yönetim Sistemleri Bilgisi

·          Planla, Yap, Kontrol et, Hareket et (PDCA) döngüsü

·          Bir yönetim sisteminin temel unsurları ve üst yönetim sorumluluğu politikası, hedefler, planlama, uygulama, ölçüm, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme arasındaki ilişki

b-    Bilgi Güvenliği Yönetimi Bilgisi

·          Bilgi güvenliği ihtiyacının farkındalığı

·          Bilgi güvenliği için sorumluluk verilmesi

·          Yönetim taahhüdünü ve paydaşların çıkarlarını dahil etmek

·          Sosyal değerleri geliştirmek

·          Kabul edilebilir risk seviyelerine ulaşmak için uygun kontrolleri belirlemek amacıyla risk değerlendirmeleri sonuçlarını kullanmak

·          Güvenliği bilgi ağlarının ve sistemlerinin temel bir unsuru olarak dahil etmek

·          Bilgi güvenliği olaylarının aktif önlenmesi ve tespiti

·          Bilgi güvenliği yönetimine kapsamlı bir yaklaşım sağlanması

·          Bilgi güvenliğinin sürekli olarak yeniden değerlendirilmesi ve uygun şekilde değişiklik yapılması

Eğitimin Formatı ·          Kurs Programı.

·          Her gün öğle yemeğinden önce iki, öğle yemeğinden sonra iki olmak üzere 4 oturumdan oluşur.

·          İlk seans sabah-ortası molasından önce, ikinci seans da sabah ortası molasından sonra olmak üzere ayrılır.

·          Öğleden sonraki seanslar da aynı şekilde ayrılırlar.

·          Egzersizin sonucu, sürekli değerlendirmenin resmi bir parçasıdır ve bu nedenle notlandırılacaktır.

·          Her ne kadar alıştırmalar grup çalışmaları olsa da, katılımcılara verilen puanlar genel katılımlarına göre belirlenecektir.

·          Denetim provası – Katılımcıların eğitim sürecinde öğrendikleri ve anladıkları becerileri sergilemeleri için, eğitimin 4. Ve 5. günlerinde canlandırma yapılacaktır.

·          Tüm oturumlar etkileşimlidir ve delege katılımı teşvik edilir.

·          Size verilen notları okumanız ve anlamanız için yeterli zaman ayırmanız gerekir.

Eğitim Stili ·          Bütün oturumlar katılımcı etkileşimlidir ve katılımcıların derse katılımı teşvik edilir. Dersler, sunumlar ve slayt gösterimi aracılığıyla anlatılacaktır.

·          Eğitimde çok sayıda etkinlikler vardır ve her etkinlik genel adaylık değerlendirmesinin bir parçası olarak kabul edilir.

·          Anlamayı kolaylaştırmak için mümkün olduğunca pratik uygulamalara yer verilecektir.

·          Örnek bir canlı değerlendirme veya denetim canlandırması 4. Günde yapılacak. Dolayısıyla katılımcılar öğrendikleri ve geliştirdikleri becerileri sergileme şansına sahip olacaklar

Not Bu sertifika ile herhangi bir belgelendirme kuruluşunda ADAY DENETÇİLİK sürecini tamamlamanız ve başvuru yapacağınız belgelendirme kuruluşunun varsa ilave şartlarını karşılamanız durumunda belgelendirme denetimlerinde denetçi/başdenetçi olarak görev alabilirsiniz.

 

TOP