ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Eğitim 5 Gün (40 Saat) olup uluslararası geçerliliği olan EXEMPLAR Global onaylı olarak verilmektedir. Final gününde 2 saat kitap kapalı sınavı vardır (geçme notu % 70) olacaktır.

Katılımcı Profili; Eğitime Kalite Müdürleri (QA / QC Personeli), Mühendisler, Teknik Uzmanlar, Belge Denetleyicileri, İç Denetçiler, Uygulama Yöneticileri, Yönetim Sistemi Danışmanları, Öğrenciler, kariyer gelişimi ve kalite alanında iş arayanlar katılabilir. Bu kursa başlamadan önce, katılımcıların aşağıdaki bilgileri önceden bilmeleri gerekir:

Yönetim Sistemleri Bilgisi ; Planla, Yap, Kontrol et, Hareket et (PDCA) döngüsü. Bir yönetim sisteminin temel unsurları ve üst yönetim sorumluluğu politikası, hedefler, planlama, uygulama, ölçüm, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme arasındaki ilişki

Kalite Yönetimi Bilgisi ; Temel kavramlar ve yedi kalite yönetimi ilkesi (bkz. ISO 9000), Kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki, ISO 9001’deki gereklilikler ve ISO 9000’de verilen sık kullanılan kalite yönetimi terimleri ve tanımları hakkında bilgi.

Eğitim Metodu;

- Size verilen notları okumanız ve anlamanız için yeterli zaman ayırmanız gerekir. 

- Bütün oturumlar katılımcı etkileşimlidir ve katılımcıların derse katılımı teşvik edilir. Dersler, sunumlar ve slayt gösterimi aracılığıyla anlatılır.

- Eğitimde çok sayıda etkinlikler vardır ve her etkinlik genel adaylık değerlendirmesinin bir parçası olarak kabul edilir.

- Anlamayı kolaylaştırmak için mümkün olduğunca pratik uygulamalara yer verilecektir.

- Örnek bir canlı değerlendirme veya denetim canlandırması eğitim sırasında yapılacak. Dolayısıyla katılımcılar öğrendikleri ve geliştirdikleri becerileri sergileme şansına sahip olacaklar

Not: Bu sertifika ile herhangi bir belgelendirme kuruluşunda ADAY DENETÇİLİK sürecini tamamlamanız ve başvuru yapacağınız belgelendirme kuruluşunun varsa ilave şartlarını karşılamanız durumunda belgelendirme denetimlerinde denetçi/başdenetçi olarak görev alabilirsiniz.

TOP