ISO 14064 Belgelendirme Hakkında Bilmeniz Gerekenler

55
ISO 14064 Belgelendirme Hakkında Bilmeniz Gerekenler

ISO 14064 Belgelendirme Hakkında Bilmeniz Gerekenler

ISO 14064, sera gazı hesaplama ve doğrulama yönetim sistemini oluşturan prosedürler bütünü olarak bilinmektedir. Bu standart, sera gazı envanterlerinin kurum seviyesinde tasarlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için gereken ilkeler ve şartlar hakkında kılavuz niteliğindedir.

Sera gazı yönetim sürecini iyileştirmek için sera gazı emisyon sınırlarını belirler, kurumların sera gazı emisyonlarını uzaklaştırma hesaplamalarını doğru yapabilmesi için yol gösterir, kurumların özel tedbir ve faaliyetlerini tanımlayabilmesi için gereken bilgileri içerir.

Dahası, doğrulama faaliyetlerinde kullanılan envanter kalite yönetimi, raporlama, iç denetim ve kurumun sorumluluklarına ilişkin şartları da sunar.

ISO 14064 Belgelendirme Süreci Nasıldır?

ISO 14064, sera gazı projelerinin değerlendirilmesi, takip edilmesi, raporlanması ve geçerli sayılması için tutarlılık sağlayan; kurumların, ülkelerin, proje sahiplerinin ve iş paydaşlarının dünya çapında fayda sağlayacak hamlelere yönelten bir standarttır.

ISO 14064 şu hususlar bakımından çok önemlidir:

 • Sera gazı hesaplamalarının kapsamının büyütülmesi,
 • Emisyon azaltma ve uzaklaştırma iyileştirmeleri için sera gazı projelerine uygulanması gereken prosedürlerin bilinmesi,
 • Sera gazı emisyonunun ölçümü, izlenmesi, raporlanması, güvenilirliği sağlanarak tutarlılığın ve şeffaflığın artırılması,
 • Sera gazı projelerinin kredilenmesini, ticarete uygun hale getirilmesinin kolaylaştırılması,
 • Sera gazı emisyonlarındaki değişimin izlenebilmesi.

Türkiye’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’de yer alan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkındaki Tebliğ’e göre, sera gazı salınımı yapan tüm firmalar; sera gazı salınımı miktarlarını izlemekle, takip etmekle ve doğrulatmakla mükelleftir.

ISO 14064 standartlarına göre işlem yapan firmalar, aynı zamanda uluslararası geçerliliği olan prosedürlere ve standartlara göre de çalışmalarını sürdürmüş olacaktır.

ISO 14064 Belgelendirme Süreci

QSI bünyesinde, ISO 14064 konusunda verilen danışmanlık hizmetinde aşağıdaki süreçler takip edilmektedir:

 • İş planının hazırlanması,
 • İş planının onaylanması,
 • Mevcut durum analizi yapmak adına sera gazı salınımı ile ilgili oluşturulan alt yapı ve kaynak şartların değerlendirilmesi,
 • Hizmet verilen kurumun sınırlarının belirlenmesi,
 • Kurumun sınırlarını içeren bir dokümantasyon hazırlanması,
 • Hizmet verilen kurumun faaliyet sınırlarının belirlenmesi,
 • Kurumun faaliyet sınırlarını içeren bir dokümantasyon hazırlanması,
 • Hizmet verilen kurumun sera gazı emisyonlarının hesaplanmasında kullanılacak metotların belirlenmesi,
 • Sera gazı hesaplama hakkında kurum özelinde bir dokümantasyon hazırlanması,
 • Sera gazı emisyonlarını uzaklaştırma metotlarının belirlenmesi,
 • Sera gazı uzaklaştırma yöntemleri hakkında kurum özelinde bir dokümantasyon hazırlanması,
 • Sera gazı emisyonlarını azaltmak için yapılabilecek kuruluş seviyesindeki faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde kullanılacak metotların belirlenmesi,
 • Sera gazı uzaklaştırma amacıyla yürütülecek faaliyetlerde kullanılacak metotlar hakkında kurum özelinde bir dokümantasyon hazırlanması,
 • Temel yıl sera gazı envanteri için temel yılın seçilmesi, belirlenmesi, sera gazı envanterlerinin yeniden hesaplanmasında kullanılacak metotları içeren bir dokümantasyon hazırlanması ve raporlanması,
 • Belirsizliklerin azaltılabilmesi için uygulanabilecek yöntemlerin belirlenerek dokümante edilmesi,
 • Sera gazı bilgi yönetiminin kurulumunun gerçekleştirilmesi,
 • Sera gazı bilgi yönetim prosedürlerinin dokümante edilmesi,
 • Sera gazı bilgi yönetim prosedürlerinin uygulamaya alınması,
 • Sera gazı kayıt yönetim sisteminin oluşturulması,
 • Sera gazı doküman prosedürlerinin oluşturulması,
 • Sera gazı kayıt yönetim sisteminin uygulamaya alınması,
 • Sera gazı raporunun planlaması,
 • Sera gazı raporunun içeriğinin oluşturulması,
 • Sera gazı raporunun bilgi ve kayıt yönetim sistemlerine entegrasyonunun sağlanması,
 • Sera gazı doğrulama denetiminden önce QSI uzmanlarının firmayı denetlemesi,
 • QSI uzmanlarının eksiklikleri tespit etmesi,
 • Doğrulama kuruluşuna müracaat süreci için gereken hazırlıkların ve çalışmaların başlatılması,
 • Sera gazı doğrulama başvurusunun yapılması ve denetim için gün alınması,
 • Sera gazı doğrulama sisteminde yer alacak kriterlerin belirlenmesi,
 • Sera gazı doğrulama sisteminin yetkinliğinin belirlenmesi,
 • Sera gazı doğrulama süreci hakkında dokümantasyon hazırlanması,
 • Sera gazı doğrulaması için beyan oluşturulması,
 • Doğrulama kuruluşu tarafından denetim yapılması,
 • Doğrulama sonrası ortaya çıkan eksikliklere ilişkin düzeltici faaliyetlerin uygulanması konusunda firmaya danışmanlık verilmesi.

ISO 14064 Raporlama Prensipleri

Uygunluk

Danışanın ihtiyaçlarına uygun sera gazı kaynakları, yutakları, rezervuarları için verilerin ve metodolojilerin seçilmesidir.

Tamlık

Sera gazı emisyonları ve uzaklaştırma planının eksiksiz oluşturulmasıdır.

Tutarlılık

Sera gazı hakkındaki bilgilerin karşılaştırılmasının anlamlı kılınmasını sağlamaktır.

Doğruluk

Sistematik hataların ve belirsizliklerin olabildiğince azaltılmasıdır.

Şeffaflık

Doğrulama kuruluşunun güvenli bir karar verebilmesini sağlamak için sera gazı salınımı konularıyla ilişkili detayların açıklanmasıdır.

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment