Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 31019 Sayılı 25 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik ile birlikte;
Toplam inşaat alanı en 20.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde Enerji Yöneticisi bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.

Enerji Yöneticisi Bulundurma zorunluluğu olan işletmelere yürürlükteki TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunması zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmeliğin tadiller eklenmiş haline, eski ve yeni yönetmeliğin karşılaştırma tablosuna (Kaynak: Enerji Verimliliği Derneği tarafında hazırlanmış ve Linkedin’de paylaşılan tablodur), yeni yönetmelik ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ilişkisine dair sunuma aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

TOP