KAMU BİNALARINDA TASARRUF HEDEFİ VE UYGULAMA REHBERİ

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan (yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri ) kamu binaları Cumhurbaşkanlığının 15/08/2019 tarih ve 2019/18 sayılı Genelgesi uyarınca 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlamak zorundadırlar.

Bu kapsama giren binaların (yardımcı tesis binaları, ısı merkezleri, sosyal donatılar ve

kampüs alanı dahil) mülkiyetinin kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmaması ve 01/01/2019 tarihi itibariyle en az 5 yılını tamamlamış olması gerekmektedir.

Rehber bu binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su tedariği ve diğerekipmanlar için kullanılan enerji kaynaklarını ve verimli ekipman kullanımını kapsamaktadır

Enerji Tasarruf Hedefinin Belirlenmesi ve Enerji Tasarruflarının Raporlanması.

  • Kapsama giren kamu binaları tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait TEP cinsinden enerji tüketimlerinin aritmetik ortalaması alınarak referans tüketim hesaplanır. Tüketim verilerinin eksik olması ya da güvenilir olmaması durumunda 2016, 2017 veya 2018 yıllarından verileri eksiksiz ve güvenilir olan yıl veya yılların aritmetik ortalaması referans alınır. Referans Tüketim miktarı ve hesabı en geç 2020 yılı Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa sunulur.
  • Dönem sonuna kadar TEP cinsinden hesaplanan referans tüketimden asgari % 15 tasarruf sağlamak üzere enerji verimliliği önlemleri uygulanır.
  • Yıllık gerçekleşen enerji tüketim verileri, uygulanan enerji verimliliği önlemleri ve sağlanan tasarrufların hesabı dönem boyunca takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilir.
  • Enerji tasarruf hedeflerinin gerçekleşme oranları Bakanlık tarafından 2024 yılının ilk yarısında Cumhurbaşkanlığına arz edilir. % 14 altında tasarruf sağlayanlar “başarısız”, % 14 ile % 16 arası tasarruf sağlayanlar “başarılı”, % 16 üzeri tasarruf sağlayanlar ise “üstün başarılı” olarak sınıflandırılır.

Enerji Yönetimi faaliyetleri ve Uygulanabilecek Enerji Verimliliği Önlemleri  Rehber ve Bakanlık Başvuru Formuna Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TOP