Akreditasyonlarımız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğrulayıcı Kuruluş Yetki Belgesi

ISO 14065:2013 Sera Gazı Doğrulama TÜRKAK Akreditasyonu

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi TÜRKAK Akreditasyonu

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi TÜRKAK Akreditasyonu

ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi TÜRKAK Akreditasyonu

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TÜRKAK Akreditasyonu

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi TÜRKAK Akreditasyonu

TOP