OUR ACCREDITATIONS

International Validity

Almış olduğunuz belgelerin uluslararası geçerliliğinin olabilmesi için belgenizin IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), ILAC (Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği ), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) v.b uluslararası veya bölgesel örgütler ile yapılmakta olan çok taraflı / karşılıklı tanınma anlaşmaları ile tanınmış bir akreditasyon kurumunca akredite edilmiş bir kuruluş tarafından düzenlenmiş olması gereklidir.

QSI  Türk Akreditasyon Kurumu – TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup TÜRKAK 2008 yılı itibari ile karşılıklı tanınma anlaşmalarına konu olan tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı / karşılıklı tanınma anlaşması imzalamıştır.

Wide Coverage

TÜRKAK tarafından Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme, Sera Gazı Doğrulama konularında akredite bir kuruluşuz!

Okay Kayhanlı — Şirket Sahibi

TÜRKAK

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi alanında geniş akreditasyon kapsamımızla bir çok sektörde edindiğimiz tecrübemiz ile yanınızdayız.

TÜRKAK

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetimi konusunda sektöründe uzman denetim ekibimizle etkin ve etkili denetimlerle yanınızdayız.

TÜRKAK

ISO 50001

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi konusunda TÜRKAK tarfından en geniş kapsamda akredite edilen ilk belgelendirme kuruluşuyuz.

TÜRKAK

ISO 27001

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilişim sektöründen gelen bir çok detetçi ekibimizle tarafsız denetimler gerçekleştirmekteyiz.

TÜRKAK

ISO 45001

OHSAS 18001 standardının yerini alan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. 

TÜRKAK

ISO 14065

ISO 14065 Sera Gazı Doğrulaması konusunda TÜRKAK tarafından akredite edilen ilk ve Avrupa ve Türkiyenin en büyük doğrulayıcı kuruluşuyuz.

TÜRKAK

ISO 17065

Avrupa Birliği Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında yer alan bir çok yapı malzemesinin CE ve G işaretlemsi konusunda akreditasyon çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Exemplar Global

Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası Eğitim Kurumu olan Exemplar Global tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak bir çok farklı alanda Baş Denetçi Eğitimlerini gerçeleştiriyoruz.