ISO 37001 Система антикоррупционного менеджмента

ISO 37001 Система антикоррупционного менеджмента

ISO 37001 standardı, rüşvetle mücadele yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için gereklilikler sağlar. Bu standart, herhangi bir sektörden her türlü kuruluş ve karşılaşabilecekleri her türlü rüşvet için tasarlanmıştır. Bunun dışında, bağımsız bir standart olarak da uygulanabilir veya diğer yönetim sistemlerine entegre edilebilir. Bu standart, her türlü kuruluş, her tür sektör ve karşılaştığı her türlü rüşvet riski için tasarlanmıştır ve bunun dışında bağımsız olarak uygulanabilir veya genel bir yönetim sistemine entegre edilebilir.

Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi sizin için neden önemlidir?

ISO 37001, kurumsal bütünlüğün önlenmesinde bir çerçeve işlevi görür ve rüşvetle ilişkili risklerle mücadeleye ve iyi bir iş kültürünü teşvik etmeye yardımcı olur. Kuruluşların rüşveti önlemesine, tanımlamasına ve yanıt vermesine ve rüşvetle mücadele yasalarına ve faaliyetleri için geçerli gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olur.

ISO 37001 sertifikalı bir profesyonel olmak, kendinizi rüşvet karşıtı uzmanlıkla ayırt etmenize ve aynı zamanda şirketinizi rakiplerinden ayırmanıza yardımcı olur. Bu standart, olası rüşvet risklerini yönlendirmek, tanımlamak, tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için hazırlanmıştır. Bu standardın gereklilikleri kuruluşlara rüşvetle mücadele çerçevesini uygulama ve etkin rüşvetle mücadele politikaları ve süreçleri uygulama olanağı vermektedir.

ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sisteminin Faydaları

ISO 37001 Sertifikası kuruluşun şunları yapmasını sağlayacaktır:

 • Finansal kontrolleri erken aşamalarda uygulayarak rüşvet risklerini azaltın
 • Rüşvetle mücadele uygulamalarının sürekli iyileştirilmesini sağlamak
 • Rekabet avantajı elde edin
 • İş ortaklarının ve müşterilerin pozitif rüşvetle mücadele süreçlerine ayrıldığından emin olun
 • Yeni iş fırsatları çekmek
 • Rüşvet risklerini önleme, tespit etme ve ele alma
 • Uluslararası tanınırlığı artırmak
 • Güven ve güveni teşvik edin
 • Maliyeti azaltın
 • Çıkar çatışmasını önleme
 • Rüşvet karşıtı bir kültürün geliştirilmesi

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi ile Ele Alınan Yolsuzluk Türleri

 • Örgüte bağlı ortaya çıkan yolsuzluklar
 • Kurum ya da işletme tarafından yapılan rüşvet alımları
 • Herhangi bir yapılanma içerisinde olan kişilerin gerçekleştirdiği yolsuzluklar
 • Kamu ya da özel sektörde yapılan yolsuzluklar
 • Herhangi bir kurumun iş ortaklarının, diğer ortaklardan habersiz biçimde yaptığı yolsuzluklar
 • Örgüte iş imkanı sağlamak amacıyla yapılan faaliyetler
 • Doğru ya da dolaylı olarak gerçekleştirilen yolsuzluk faaliyetleri

ISO 37001 standartları içerisinde sadece yolsuzluk durumları ele alınmaktadır. Yolsuzluğun herhangi türde, etkinlikte ve boyutta olup olmamasına bakılmadan gerçekleştirildiği söylenebilmektedir.

ISO 37001 standartlar kurum ya da sektör ayırt etmeden de devreye giren uygulamalar bütünü olarak söylenebilmektedir. Kamu ya da özel sektörde faaliyet gösteren kurumların yanı sıra herhangi bir kazanç amacı gütmeyen dernek ya da sivil toplum kuruluşlarını da denetlemeye tabi tutmasıyla bilinmektedir.

ISO 37001 içerisinde herhangi bir kartel, dolandırma, rekabet suçları ve kara para aklama gibi durumlar ele alınmaktadır. Firma ya da işletmelerin kurulum koşullarına dayalı olarak hareket etmemeleri ve farklı mali amaçları korumaları halinde de bu standartlar işleyerek, her konuda etkisini hissettirebilecek düzeydedir.

 Приложение Başa Dön