CDP – Заявление о раскрытии информации об углероде

CDP – Заявление о раскрытии информации об углероде

Arka plan

CDP , 2002’de GRI’nin çevresel ifşa kavramını destekleyerek uluslardan ziyade bireysel şirketlere odaklandı. O zamanlar CDP’nin iklim bilgisi talebini imzalayan yalnızca 35 yatırımcısı vardı ve yanıt veren 245 şirket vardı. Bugün, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık beşte biri CDP aracılığıyla rapor edilmektedir.

CDP, güvenli bir dünya için yatırımcılar, şirketler, şehirler, eyaletler ve bölgelerle birlikte çalışır .

Bazı şirketler, bireysel ulus devletlerden daha yüksek sera gazı emisyonlarına sahiptir. Bazı önde gelen şirketler karbon nötr hale gelmek için harekete geçti, ancak diğerleri için enerji verimliliği yöntemlerinin ve iş planlamasının benimsenmesi yoluyla enerji kullanımını ve sera gazı emisyonlarını azaltma kapsamı var.

Mekanizma

CDP , etkili karbon emisyonlarını azaltma stratejileri konusunda onlara yardımcı olmak için 6000’den fazla şirket ve 550’den fazla şehir ve 100 eyalet ve bölgeyle birlikte çalışmaktadır . Şirketlerden kendiliğinden bildirilen verilerin toplanması, yaklaşık 100 trilyon ABD Doları varlığa sahip 800’den fazla kurumsal yatırımcı tarafından desteklenmektedir.

Ortaya çıkan verilerin çoğu daha önce hiç toplanmadı. Bu bilgiler yatırımcıların, şirketlerin ve düzenleyicilerin çevresel etkilerini ölçerek ve anlayarak ve iklim değişikliği, ormansızlaşma ve su güvenliği risklerini ele almak ve sınırlandırmak için adımlar atarak sürdürülebilir bir ekonomiye yönelik harekete geçme konusunda bilinçli kararlar vermede yardımcı olur.

CDP’nin programları

CDP, dünya çapındaki çoğu büyük ekonomide faaliyet gösterir ve bireysel programlar aracılığıyla bilgi ve ilerlemeyi kanalize eder. Bunlar:

  • İklim değişikliği
  • Su ,
  • Tedarik Zinciri
  • Ormanlar
  • Şehirler

Karbon Eylem girişimi , yatırımcıları yüksek emisyonlu endüstrilerde karbon azaltımını hızlandırmaya ve yatırımdan pozitif getiri sağlayan emisyonları azaltan projeleri uygulamaya teşvik eder .

İklim değişikliği

CDP’nin iklim değişikliği programı, şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve iklim değişikliği riskini azaltmayı hedefliyor . CDP , toplam varlığı 100 trilyon ABD doları olan 800’den fazla kurumsal yatırımcı imzası adına dünyanın en büyük şirketlerinden iklim riskleri ve düşük karbon fırsatları hakkında bilgi talep etmektedir .

Su

Program, şirketleri yatırımcıların ve şirketlerin gücünü kullanarak çevresel etkilerini açıklamaya ve azaltmaya motive ediyor.

Tedarik zinciri

2016 yılında 2,5 trilyon ABD dolarının üzerinde satın alma gücünü temsil eden 90 kuruluş, tedarikçilerinden iklim ve su risklerine ve fırsatlarına nasıl yaklaştıkları hakkında bilgi vermelerini istedi. Veriler, dünya çapında 4.000’den fazla tedarikçiden toplandı, ve emisyon azaltma faaliyetlerinden 12 milyar ABD dolarının üzerinde tasarruf sağladığını bildirdi.

Ormanlar

CDP’nin orman programı, ağında toplamda yaklaşık 19 trilyon ABD doları tutarında birleşik varlıkları temsil eden 290’ın üzerinde imzacı yatırımcıya sahiptir. CDP, ormansızlaşmanın çoğundan sorumlu olan dört tarımsal ürün hakkında bilgi toplar: kereste , palmiye yağı , sığır ve soya . CDP’nin ormanlar programı ilk olarak Birleşik Krallık Hükümeti Uluslararası Kalkınma Departmanı tarafından Global Canopy Programı ve JMG Vakfı aracılığıyla kuruldu.

Şehirler

CDP Cities şehirlerin çevresel verilerini ölçmeleri, yönetmeleri ve ifşa etmeleri için bir platform sağlar. Şu anda 500’den fazla şehir, çevresel verileri yıllık olarak ölçüyor ve ifşa ediyor. Bu program için potansiyel ve ihtiyaç çok büyük çünkü yakında dünya nüfusunun yarısından fazlasının şehirlerde yaşaması bekleniyor. CDP Cities, şehir yönetimlerinin sera gazı emisyon verilerini kamuya açıklamalarına olanak tanıyan basit bir ankete dayalı küresel bir platform sağlar. İlk olarak Haziran 2011’de yayınlanan yıllık raporun en büyük değerlerinden biri, karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinden kaynaklanan riski azaltmak için yeni ve yenilikçi stratejilerle benzer riskleri ve sorunları ele alan akranlarını belirleyebilen şehir liderlerine yöneliktir.

Karbon Eylem girişimi

Carbon Action, yatırım portföylerindeki şirketlerin karbon emisyonlarını ve enerji verimliliğini nasıl yönettiğini gösteren, yatırımcı liderliğindeki bir girişimdir.

25 trilyon ABD doları tutarında varlık yönetimi altında olan 300’den fazla yatırımcı, dünyanın en yüksek emisyon sağlayan şirketlerinden iklim değişikliğine yanıt olarak üç özel önlem almalarını istiyor:

  • Emisyonları azaltın (yıldan yıla)
  • Emisyon azaltma hedeflerini kamuya açıklayın
  • Projelerde ROI pozitif yatırımlar yapın

CDP, 2015 yılının başında sektör bazında bir yaklaşımla yeni bir araştırma serisi başlattı.

Liderlik endeksleri

CDP, yıllık puanlama sürecinde yüksek kaliteli ifşa olan şirketleri tanır ve en iyi şirketler bunu CDP’nin sözde A listesinde yapar.

Puanlar, bir şirketin her soruya yanıt verip vermediğini ve ne kadar iyi yanıt verdiğini ölçen bir standardizasyon yöntemine göre hesaplanır. Bir şirket, mevcut konumunun ifşa edilmesinden başlayarak, bir şirketin çevresel etkisinin bilincinde olup olmadığına, yönetime ve nihayetinde liderliğe doğru bakan farkındalığa doğru ilerleyen dört ana adımdan geçer.

Yüksek bir CDP puanının, bir şirketin çevre bilincinin, gelişmiş sürdürülebilirlik yönetişiminin ve iklim değişikliğine yönelik liderliğin göstergesi olması gerekiyor.

Organizasyon yapısı ve yönetişim

CDP, Birleşik Krallık, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kayıtlı üç ayrı tüzel kişiyi içerir. Birleşik Krallık’ta CDP Worldwide, İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu’nda kayıtlı bir yardım kuruluşudur. CDP Europe, Brüksel, Belçika ve Berlin, Almanya’da kayıtlı bir yardım kuruluşudur. CDP North America, Inc, New York City merkezli bağımsız bir 501 (c) (3) kuruluşudur. Üç kuruluşun bağımsız mütevelli heyetleri vardır.

Finansman

CDP’nin finansmanı, hükümet ve hayırsever bağışların (% 44,4) ve üyelik ücretlerinin, idari ücretlerin, sponsorlukların ve veri lisanslamasının bir karışımından geliyor. Avrupa’da CDP, Avrupa Komisyonu’nun LIFE programı tarafından yaklaşık% 30 oranında finanse edilmektedir.

 Приложение Başa Dön