EPD – Экологическая декларация продукта

EPD – Экологическая декларация продукта

EPD ne anlama geliyor?

Bir Çevresel Ürün Deklarasyonu veya EPD, şeffaf çevresel performansı veya kullanım süresi boyunca herhangi bir ürün veya malzeme etkisini iletişim bir belgedir.

İnşaat sektöründe, EPD’ler, en sürdürülebilir seçeneği seçmek için farklı malzeme ve ürünlerin etkilerini karşılaştırmayı mümkün kılarak karbon emisyonunun azaltılmasını destekler.

  • Mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar projeleri için en sürdürülebilir seçeneği seçebilirler.
  • Üreticiler, ürünlerinin etkisini optimize edebilir ve karbon şeffaflığını pazarlayabilir.

EPD genellikle beş yıl geçerlidir ve ilgili standartlara göre oluşturulur. Yapı EPD’leri ISO 14040/14044, ISO 14025 , EN 15804 veya ISO 21930 standartlarına dayanmaktadır.

EPD’ler, aşağıdaki sertifika programlarında EPD ve LCA kredilerinin elde edilmesine yardımcı olur: LEED, BREEAM ve diğerleri.

EPD'lerin ticari faydaları

İnşaat projeleri ve üretimdeki EPD’ler isteğe bağlıdır. Ancak, çevresel etkiler konusundaki farkındalık doğrultusunda kullanımları hızla artmaktadır. Hem kamu hem de özel sektör paydaşları EPD’leri giderek daha fazla talep ediyor. EPD’leri oluşturmanın veya kullanmanın aşağıdakiler dahil birçok faydası vardır:

  • Pazar farklılaştırması: EPD’leri kullanmak veya oluşturmak, ürününüzü veya projenizi farklılaştırmanıza yardımcı olacaktır.
  • Düzenleme ve yasal gereklilikler: AB ve AEA’daki tüm kamu ihale kurumlarının, ürünlerin çevresel ayak izini değerlendirmek için EPD’leri kullanması gerekir ve Belçika, bir şirket çevreyle ilgili pazarlama yapıyorsa EPD’lerin kullanılmasını gerektirir.
  • Krediler ve sertifikasyon: LCA kredileri, binanızın sertifikaları için diğer kredilerin gereksinimlerine kıyasla çok düşük maliyetlidir ve kolaydır ve EPD’ler, diğer piyasa tabanlı sistemlerin yanı sıra LEED ve BREEAM tarafından da tanınır.

EPD nasıl oluşturulur ?

Adım 1 – Verileri toplayın: ürününüz için hammadde, kaynak tüketimi ve atık verileri dahil. Program operatörü ve PCR seçiminiz, ürün yaşam döngünüzün hangi aşamalarına ve LCA’nızın hangi etki kategorilerini değerlendirmesi gerekeceğine bağlı olarak toplamanız gereken belirli verileri belirleyecektir.

Adım 2 – Bir yaşam döngüsü değerlendirmesi yürütün: LCA’nın PCR’ye uyması gerekecektir.

Adım 3 – EPD için arka plan raporu hazırlayın: arka plan raporu (ABD’de LCA raporu olarak bilinir), kamuya açık EPD’niz için hayati bir eşliktir. Üçüncü taraf doğrulamasını desteklemek için kullanılan LCA metodolojisi, varsayımları ve yaklaşımı ile bağlı olduğunuz standartlar hakkında daha fazla ayrıntı sağlar.

Adım 4 – 3. taraf doğrulama: Her EPD’nin yayınlanmadan önce bağımsız bir üçüncü taraf doğrulayıcı tarafından doğrulanması gerekir. Bu, doğruluğu, güvenilirliği sağlar ve EPD’nin ilgili PCR gerekliliklerine uygun olmasını sağlar.

Adım 5 – Yayın: EPD’niz bağımsız bir üçüncü şahıs tarafından doğrulandıktan sonra, yayın yoluyla kamuya açık hale getirilmeye hazırdır. Bunu yapmak için, EPD belgenizi, EPD’nizi işleyece

 Приложение Başa Dön