Уровень 3+ Нейтралитет

Уровень 3+ Нейтралитет

Nasıl başarılır?

Bu düzeyde bir akreditasyona ulaşmak için bir havalimanının:

  • ‘Haritalama’, ‘Azaltma’ ve ‘Optimizasyon’un tüm gereksinimlerini karşılayın
  • Kalan Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarının yanı sıra personelin iş seyahatlerinden kaynaklanan emisyonları, uluslararası kabul görmüş ofsetleri kullanarak dengelemek

Daha fazla bilgi

Karbon nötrlüğü, kalan havalimanı emisyonları karbon kredisi satın alınarak telafi edildiğinde elde edilir. Karbon dengeleme, havalimanı tarafından tamamen ortadan kaldırılamayan emisyonları telafi etmek için karbondioksiti azaltan diğer projelere fon sağlıyor. Örneğin bir havaalanı, kömürle çalışan bir elektrik santralinin yerini alacak bir rüzgar enerjisi tesisi için ödeme yapabilir.

Havalimanı Karbon Akreditasyonu , çevre danışmanlığı Ecofys tarafından yürütülen bir çalışmaya dayanarak ısmarlama bir Dengeleme El Kitabı geliştirdi. Kalan emisyonlarını dengelemeye karar veren havalimanlarının, güvenilir karbon kredilerini seçmeye yönelik bu kapsamlı rehbere başvurmaları tavsiye edilir.

Seviye 3+ ‘Tarafsızlık’ın temel gereklerinden biri, havalimanlarının yalnızca emisyonlarını mümkün olduğu kadar düşürdükten sonra dengeleme ile devam etmesidir. Havalimanlarının mevcut emisyon azaltma potansiyellerinin tamamını halihazırda kullanıp kullanmadıklarını değerlendirmelerine yardımcı olmak için, Havalimanı Karbon Akreditasyonu , Dengelemeden Önce Emisyonların Azaltılmasına ilişkin özel bir Kılavuz sağlamaktadır .

Havalimanı Karbon Akreditasyonu , UNFCCC’nin ” Şimdi İklime Neutral ” kampanyasını destekliyor.

 Приложение Başa Dön