УСТОЙЧИВОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ

LCA - Yaşam Döngüsü Analizi, EPD - Çevresel Ürün Beyanı, GRI - Sürdürülebilirlik Raporlama, CDP - Karbon Saydamlık Beyanı, ECO Label

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

Sürdürülebilirlik basit bir ilkeye dayanır: Hayatta kalmamız ve refahımız için ihtiyacımız olan her şey doğrudan veya dolaylı olarak doğal çevremize bağlıdır. Sürdürülebilirliği sürdürmek, mevcut ve gelecek nesilleri desteklemek için insanların ve doğanın üretken bir uyum içinde var olabileceği koşulları yaratmak ve sürdürmektir.

Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmaktan kaçınmak için gezegenle sorumlu bir şekilde etkileşime giriyor.

Sahilde bir yürüyüş veya ormanda bir yürüyüş bize ormanlarımızın, mercan resiflerimizin ve hatta çöllerimizin sürdürülebilir sistemlere örnek teşkil ettiğini hatırlatır.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’na göre, çevresel sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin mevcut nesiller olarak eşit, daha iyi olmasa da yaşam biçimine sahip olabilecek doğal kaynaklara sahip olmalarını sağlayacak şekilde hareket etmekle ilgilidir.

Evrensel olarak kabul edilmese de, BM’nin tanımı oldukça standarttır ve eğitim ve sağlık, temiz hava ve su ve doğal güzelliğin korunması gibi ekonomik olmayan değişkenler de dahil olmak üzere insan ihtiyaçlarına ve refahına yönelik perspektifleri içerecek şekilde genişletilmiştir.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NASIL ÇALIŞIR?

Çevresel sürdürülebilirliğin değişen tanımları genellikle insanların nasıl bir rol oynaması gerektiği konusunda daha fazla soruya yol açar. Örneğin, evrimsel bir tür olarak, gelecek nesiller için sürdürülebilir olmasını sağlamak için bu gezegende yaşama ve iş yapma şeklimizi nasıl değiştirmeliyiz?

Birçoğu ayrıca, finansal başarı ekolojik ve toplumsal başarıya bağlanabileceği için bu değişimin arkasındaki kataliz edici güç olarak işletmeyi kullanmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. Bireylerin bir rolü vardır, ancak davaya daha büyük ölçekte katkıda bulunan kurumlar da öyle. Hepimizin daha sürdürülebilir yaşama yolları, aşağıdakiler gibi birçok biçim alabilir:

  • Yaşam koşullarını eko-köyler, eko-belediyeler ve sürdürülebilir şehirler şeklinde yeniden düzenlemek
  • Ekonomik sektörlerin (permakültür, yeşil bina, sürdürülebilir tarım)veya sürdürülebilir mimari gibi çalışma uygulamalarının yeniden uygulanması
  • Yeni teknolojiler geliştirmek (yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji vb.)
  • Doğal kaynakları rezerve eden bireysel yaşam tarzlarında ayarlamalar yapma
 Приложение Başa Dön