Sen de Su Ayak İzi Hesapla, Rutinin Sürdürülebilir Mi Öğren

53
Sen de Su Ayak İzi Hesapla, Rutinin Sürdürülebilir Mi Öğren

Sen de Su Ayak İzi Hesapla, Rutinin Sürdürülebilir Mi Öğren

Su ayak izi, bir üreticinin ya da tüketicinin doğrudan ve dolaylı yoldan tatlı su kullanım miktarının göstergesidir. Bir ürün veya sürecin su ayak izi, tüm tedarik zincirlerinde ve ürün üretim süreçlerinin tamamında kullanılan doğrudan veya dolaylı tatlı su hacmini ifade etmektedir.

Kullanılan tatlı su hacmi kalitesine göre üçe ayrılmaktadır: mavi su, yeşil su ve gri su. Su ayak izi hesapla diye aratan kişiler, hesaplamalarını öncelikle su kalitesine göre yapmaları gerektiğini öğrenmelidir.

Mavi su ayak izi, ürün tedarik zinciri boyunca kullanılan yüzey ve yeraltı gibi mavi su kaynaklarının tüketimini ifade etmek için kullanılmaktadır. Buradaki tüketim kavramı, üretim sürecine dâhil edilen mevcut su kütlesinden kaybedilen tatlı su miktarını kastetmektedir.

Yeşil su ayak izi, toprak nemi olarak depolanan yağmur suyunun yani yeşil su kaynaklarının tüketimini ifade etmektedir.

Gri su ayak izi ise, kirliliği ifade eden, mevcut su kalitesi standartlarına bağlı kalmak için suyun kirletici yükünü asimile etmek için gereken tatlı su hacmidir.

Not: Tüketim içermeyen su çekilmeleri, su ayak izi hesapla yapan kişilerin sürece dahil etmeyecekleri bir faktördür.

Su Ayak İzi Hesaplama Süreçleri

Su ayak izi hesapla derken dört aşamayı takip etmeniz gerektiğini vurguluyoruz. Kapsamlı bir su ayak izi değerlendirmesi için şu süreçler uygulanmalıdır:

1.      Hedef ve Kapsam Belirleme

2.      Su Ayak İzi Hesaplaması

3.      Su Ayak İzinin Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi

4.      Su Ayak İzine Müdahale Formülasyonu Oluşturulması

Su ayak izi hesapla yaparken, şeffaf seçimler yapmak için, çalışmanın amaçları ve kapsamı açıkça belirlenmelidir. Birden çok neden dolayısıyla yapılabilen su ayak izi hesapla, genellikle tedarik zincirindeki tatlı su kaynaklarına bağımlılığın ve tedarik zincirindeki faaliyetlerde kullanılan tatlı su miktarının azaltılması için yapılabileceklerin belirlenmesidir.

Su ayak izi hesapla aşamasında veriler toplanır ve hesaplar geliştirilir. Hesaplama kapsamındaki detaylar, önceki aşamada verilen kararlara bağlı olarak belirlenir. Hesaplama aşamasından sonra ortaya çıkan su ayak izi sonucu, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan değerlendirilerek sürdürülebilirlik için gerekli stratejilerin ve politikaların formüle edilmesi aşamasına geçilir.

Hedeflerin kapsamının belirlenmesi aşamasında sadece hesaplama üzerine odaklanılması ya da sürdürülebilirlik değerlendirmesi aşamasından sonraki sürece geçilmemesi mümkündür. Su ayak izi hesapla uygulamalarında takip edilen dört aşamadan oluşan bu model, katı bir prosedür değil, yol gösterici nitelikte bir idealdir.

Kurumsal Düzeyde Su Ayak İzi Hesapla

Kurumsal düzeyde su ayak izi hesaplama sürecinde, öncelikle işletmenin yönetiminde, ürün ve hizmetlerin sağlanması konularında doğrudan veya dolaylı yoldan kullanılan tatlı su hacmi hesaplanmalıdır.

Bir şirketin doğrudan ayak izi, işletmenin operasyonları dolayısıyla kirlenen su miktarını ifade etmektedir. Öte yandan, dolaylı ayak izi, işletme bünyesinde yönetilen üretim süreçlerinde tüketilen ya da kirlenen tatlı su hacmidir. Bu tabir; işletme su ayak izi, kurumsal su ayak izi veya iş su ayak izi olarak karşınıza çıkabilmektedir.

Kurumsal su ayak izi; operasyonel su ayak izi ve tedarik su ayak izi olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel su ayak izi ise, işin devam ettirilebilmesi için gerekli olan, doğrudan bir ürünün üretimiyle ilişkilendirilemeyen tatlı su tüketimini tanımlamaktadır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment