GCC – Global Carbon Council

GCC – Global Carbon Council

Yönetim sistemi bir kuruluşun hedeflerine ulaşmak için işinin birbiriyle ilişkili kısımlarını yönetme şeklidir. Bu hedefler, ürün veya hizmet kalitesi, operasyonel verimlilik, çevresel performans, işyerinde sağlık ve güvenlik, enerji, bilgi güvenliği gibi bir dizi farklı konuyla ilgili olabilir. Sistemin karmaşıklık düzeyi, her kuruluşun özel bağlamına bağlı olacaktır. Bazı kuruluşlar, özellikle de küçük olanlar için, işletme sahibinden güçlü bir liderliğinde, kapsamlı dokümantasyona ihtiyaç duymadan her bir çalışandan ne beklendiğine ve bunların kuruluşun genel hedeflerine nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin net bir tanım sağlamak anlamına gelebilir. Örneğin, yüksek düzeyde düzenlenmiş sektörlerde faaliyet gösteren daha karmaşık işletmeler, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve kurumsal hedeflerini karşılamak için kapsamlı dokümantasyona ve kontrollere ihtiyaç duyabilir.

 Online Başvuru Başa Dön