Sürdürülebilir Yarınlar İçin Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama

95
Sürdürülebilir Yarınlar İçin Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama

Sürdürülebilir Yarınlar İçin Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama

Küçük bir üründen mega ölçekli kuruluşlara kadar tüm kurumsal alanlarda karbon ayak izi hesaplama yapılabilmektedir. Kyoto Protokolü tarafından belirlenen; hizmet, üretim ve işleme gibi faaliyetler sonucunda oluşan sera gazlarının etkilerinin karbondioksit cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanmasıyla ortaya çıkan çalışmaya karbon ayak izi adı verilmektedir. Ürün karbon ayak izi, bir hizmetin veya ürünün yaşam döngüsü (hammadde, üretim, kullanım, geri dönüşüm ve yaşam sonuna kadar olan süreçler) boyunca ortaya çıkardığı sera gazı emisyonlarının ölçülmesiyle hesaplanmaktadır.

Kurumsal karbon ayak izi ise, doğrudan veya dolaylı olarak üretim, hizmet gibi faaliyetler sonucunda oluşan toplam sera gazı emisyonunun ton cinsinden karbondioksit eşdeğer ölçüsüdür. Firmanızın sera gazı emisyonlarını azaltmada ilk adım olarak ürünlerinizden veya faaliyetlerinizden oluşan emisyonun kaynağını anlamanız gerekmektedir.

Karbon Ayak İzi Emisyon Kaynakları Nelerdir?

2019 yılında TUIK’in yayınladığı verilere göre karbon ayak izi emisyonu kaynakları şu şekildedir:

  • % 29 Elektrik tüketimi
  • % 26 Lojistik amaçlı yakıt tüketimi
  • % 12 İnşaat faaliyetleri
  • % 12 Sanayi ve imalat faaliyetleri
  • % 9 Tarım ve hayvancılık faaliyetleri

Neden Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları Yaptırmalısınız?

Güvenli Dünya

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na göre; yerküremiz, sanayi öncesi dönemi ortalamalarına göre 1 derece ısınmıştır ve Dünya, en fazla 0,5 derecelik sıcaklık artışını daha kaldırabilecektir. Dünya’nın bazı bölgelerindeki ısınma 1,5 dereceyi bile aşmış durumdadır. Bu veriler, dünyanın ciddi bir iklim krizi içine girmek üzere olduğunun kanıtıdır. Etkisini her gün daha fazla hissettiren küresel ısınma ve buna bağlı oluşan kuraklık, daha geniş coğrafyalara yayılmaya devam etmektedir.

Dolayısıyla, kurumsal karbon ayak izi ölçümleri ve raporlamaları yaptırarak ve bu ölçümler neticesinde gerekli önlemleri alarak, küresel ısınmayı durdurma ve yıllık sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak sorumluluğunuzu yerine getirebilirsiniz.

Kurumsal İmaj

Karbon ayak izi çalışmaları; maliyeti ve emisyonu azaltma, strateji belirlemenize yardımcı olma, hedef kitlenizin beklentilerini karşılayabilmenize olanak tanıma, marka imajınızı iyileştirme ve hizmet kalitenizi artırma gibi birden fazla getiri sağlamaktadır. Firmanız için karbon ayak izi çalışmaları yaptırarak; üretimde verimliliği artırma, kaynak ve enerji verimliliği sağlama, pazarlama gibi alanlardan ek faydalar sağlayabilirsiniz. Dahası, çevresel yönetim başarınızla birlikte halk ile olan iletişiminizi güçlendirebilir ve marka güvenilirliğinizi artırabilirsiniz. Kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları ve raporlamaları, ISO 14064-1 standardına uygun biçimde yapılmalıdır.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları

Sera Gazı Protokolü

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), GHG Protocol ve Sürdürülebilir Kalkınma üzerine Dünya İş Konseyi (WBCSD) sera gazı emisyonunu hesaplamak, yönetmek ve raporlamak için kullanılan küresel standart olan Sera Gazı Protokolü’nü geliştirmiştir.  Dünyadaki tüm kuruluşlar ve şirketler, emisyonlarını yöneterek daha verimli ve müreffeh organizasyonlar haline gelmek için bu protokolün standartlarını takip etmektedir.

ISO 14064-1: 2006

Kurumsal karbon ayak izi tespiti yaparken, sera gazı emisyonlarını nicelleştirmek ve raporlamak için gereken kurumsal düzeydeki ilkelerin ve gereksinimlerin belirtildiği standarttır. Bir kuruluşun sera gazı envanterini tasarlaması, geliştirmesi, yönetmesi, raporlaması ve doğrulaması için gerekli şartları belirtmektedir.

ISO 14064-2: 2006

Sera gazı emisyonlarını azaltma ve iyileştirme için yapılabilecek faaliyetlerin nicelleştirilmesi, gözlemlenmesi ve raporlanması için proje düzeyinde rehberlik eden, gereksinim ve ilkelerin belirtildiği standarttır.

ISO 14064-3: 2006

Sera gazı hesaplamalarının onaylanması ve doğrulaması için gerekli olan prensiplerin belirtildiği standarttır.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmalarını Kimler Yapabilir?

Kurumsal karbon ayak izi hesaplaması, çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılmaktadır. Bu şirketler; veri toplama, hesaplama ve raporlama süreçlerinin tamamını yönetmektedir.

Yapılan hesaplamaları değerlendiren sera gazı emisyon doğrulayıcıları eksiklik tespit ederse maddi kayıplar oluşabilir. Bu nedenle, sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi, firmanın sahip olduğu veri setinin güvenilir olması ve standartlar çerçevesinde hazırlanması çok önemlidir.

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment