Ulaşımdan Eğitime Bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplama

93
Ulaşımdan Eğitime Bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplama

Ulaşımdan Eğitime Bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplama

Bireysel karbon ayak izi hesaplama, karbon ayak izinizi azaltmak için fırsatları belirlemenin ve azaltmak için geliştirebileceğiniz adımlara öncelik vermenizin en iyi yoludur. Kişisel tüketiminizi tüm yönleriyle ele alarak kullandığınız kaynakların yaşam döngüsünü yakalayabilirsiniz. Bu yazımızda en çok kullanılan beş tüketim alanına odaklandık: konut, seyahat, gıda, hizmet ve ürün. Hesaplamalarınızın tümünde tek bir temel yöntemi takip edebilirsiniz: kullanım girdisini emisyon faktörü ile çarpmak.

Konut Kullanımından Doğan Bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplama

Evinizde kullandığınız enerji, su ve atık kullanım miktarını hesaplayarak kişisel payınızı ölçebilirsiniz. Evinizin yıllık enerji, su ve atık kullanım rakamlarını toplayarak, ardından evinizdeki kişi sayısına bölerek bireysel payınızı hesaplayabilirsiniz. Son olarak, konut kullanımından doğan bireysel karbon ayak izi hesaplaması yapmak için kişisel kullanımınızı emisyon faktörü (EF) ile çarpmalısınız.

Elektrik: Kullanım (kWh/yıl) * EF (kg CO2e/kWh) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Doğal Gaz: Kullanım (m3/yıl) * EF (kg CO2e/m3) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Akaryakıt: Kullanım (litre/yıl) * EF (kg CO2e/litre) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

LPG: Kullanım (litre/yıl) * EF (kg CO2e/litre) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Atık: Kullanım (kg/hafta) * 52 * EF (kg CO2e/kg) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Su: Kullanım (litre/gün) * 365 * EF (kg CO2e/kWh) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Tüm hesaplamalarınızda girdinin doğru birimlerde olduğuna emin olmalısınız. Girdi ve yoğunluğun da eşleşiyor olması gerekir. Ek olarak, kullanımların kişi başına ve yıllık olduğunu unutmamalısınız.

Seyahatlerinizden Doğan Bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplama

Seyahatlerinizden doğan bireysel karbon ayak izi hesaplama yapmak için son bir yılda ne kadar seyahat ettiğinizi hesaplamanız gerekmektedir. Her bir ulaşım şeklinde yaptığınız mesafeleri baz alıp karbon yoğunluğu ile çarpma yapabilirsiniz.

Araç: Mesafe (km/yıl) /*EF (kg CO2e/km) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Otobüs: Mesafe (km/yıl) * EF (kg CO2e/km) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Metro: Mesafe (km/yıl) * EF (kg CO2e/km) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Taksi: Mesafe (km/yıl) * EF (kg CO2e/km) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Ray: Mesafe (km/yıl) * EF (kg CO2e/km) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Uçuş: Mesafe (km/yıl)* 1,09 * EF (kg CO2e/km) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Burada kullanılacak emisyon faktörü, yakıtın yanmasından kaynaklanan doğrudan emisyonu ve yakıt üretiminden kaynaklanan dolaylı emisyonu hesaba katmaya çalışmaktadır.

Gıda Tüketiminden Doğan Bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplama

Gıda tüketiminden doğan bireysel karbon ayak izi hesaplama yapmak için, tükettiğiniz gıda miktarını bilmeli ve gıda tedarikinden kaynaklanan emisyonu tahmin etmeniz gerekmektedir. Bu süreci basitleştirmek için günlük tükettiğiniz besinlerin enerjisini ve içinde bulunduğu besin grubunu baz alabilirsiniz. Yiyecek tüketiminizi ölçek için harcamalarınızı, yediğiniz besinlerin ağırlığını ve besinlerin enerji değerini kullanabilirsiniz.

Kırmızı Et: Tüketim (kCal/gün)*365*EF (kg CO2e/kCal) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Beyaz Et: Tüketim (kCal/gün)*365*EF (kg CO2e/kCal) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Süt Ürünleri: Tüketim (kCal/gün)*365*EF (kg CO2e/kCal) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Tahıl: Tüketim (kCal/gün)*365*EF (kg CO2e/kCal) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Sebze: Tüketim (kCal/gün)*365*EF (kg CO2e/kCal) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Meyve: Tüketim (kCal/gün)*365*EF (kg CO2e/kCal) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Yağ: Tüketim (kCal/gün)*365*EF (kg CO2e/kCal) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Atıştırmalıklar: Tüketim (kCal/gün)*365*EF (kg CO2e/kCal) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

İçecekler: Tüketim (kCal/gün)*365*EF (kg CO2e/kCal) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Ürün Kullanımından Doğan Bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplama

Ürün kullanımından kaynaklı bireysel karbon ayak izi hesaplama yapmak için yeni ürünlere her ay toplamda ne kadar harcadığınızı tespit etmelisiniz. Bu harcamalar, malzemeden üretime ve dağıtıma kadar olan süreçte oluşan emisyonu yakalayabilen emisyon faktörüyle çarpılarak hesaplanmaktadır.

Elektrik: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Hane Halkı: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Giysi: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Tıbbi: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Eğlence: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Diğer: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

İdeal ürün ayak izini hesaplamak satın alınan ürünlerin toplam ayak izini bulmaktan geçmektedir. Satın aldığınız her ürünün yaşam döngüsü analizinin ve hesaplamasının doğru yapılması da çok önemlidir.

Hizmet Alımından Doğan Bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplama

Hizmet alımından doğan bireysel karbon ayak izi hesaplama süreci ürün ayak izi hesaplamaya oldukça benzemektedir. Yedi farklı hizmet grubuna yapılan aylık harcamalar kullanılarak toplam ayak izi tahmini gerçekleştirilebilir.

Sağlık: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Finans: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Rekreasyon: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Eğitim: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Araç: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

İletişim: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Diğer: Harcama ($/ay) * 12 * EF (kg CO2e/$) = Emisyon (kg CO2e/yıl)

Bu hesaplamayla ilgili en büyük problem, kullanılacak emisyon faktörünün temin edilen hizmeti temsil edip etmediğidir. Çünkü hizmet ayak izi ürün aya izine kıyasla daha az belirgin ve daha homojendir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment