ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Doğrulama
ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Doğrulama

Yeşil Liman Başvuru Süreci

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Yeşil Liman Projesi'ne başvuru yapmak için belirli adımları izlemeniz gerekmektedir. İşte başvuru süreci ve gereken adımlar:

1. Ön Bilgilendirme ve Hazırlık

 • Bilgi Edinme: Proje hakkında detaylı bilgi edinmek için Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini ziyaret edin ve Yeşil Liman Projesi ile ilgili dökümanları inceleyin.
 • Ön Değerlendirme: Limanınızın mevcut çevresel performansını değerlendirin ve projenin gerekliliklerine uyum sağlamak için ön hazırlıklar yapın.

2. Gerekli Belgelerin Hazırlanması

 • Dilekçe: Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne başvuru evraklarınızı sunmanız için dilekçe hazırlayın.
 • Yeşil Liman Sertifikası Başvuru Formu (EK2) : Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurun.
 • Yetkili Bildirim: Dilekçe ve Yeşil Liman Sertifikası Başvuru Formunu imzalayn kişi/kişilerin kıyı tesisi işletmecisini temsile yetkili olduğunu gösterir sicil tastiknamesi.
 • Ticaret Sicil Gazetesi: TC Sicil Gazetesinde kıyı tesisinin adının geçtiği bölümün örneği.
 • Gerekli Sertifikalar ve Belgeler: Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve ISO 14064-1 gerekliliklerinin sağlandığına dair ifadeleri içeren onaylı resmi yazı ve bu belgelerin birer örneği.
 • Yeşil Liman Raporu (EK3) : Limanınızın mevcut çevresel performansını ve sürdürülebilirlik uygulamalarını detaylandıran raporu hazırlayın (CD veya taşınabilir bellek içerisinde).
 • Yeşil Liman Genel Gereklilikler (EK4) : Yeşil Liman gerekliliklerinin sağlandığını gösteren ve yapılan faaliyetelri içeren MS Power Point Sunumu (CD veya taşınabilir bellek içerisinde).

3. Başvuru

 • Belge Teslimi: Hazırladığınız tüm belgeleri ve raporları dilkçeniz ile birlikte Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne teslim edin. Başvurular genellikle elektronik ortamda veya fiziki olarak kabul edilmektedir.

4. Değerlendirme ve Denetim

 • Ön Değerlendirme: Başvurunuz Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından ön değerlendirmeye alınacaktır.
 • Denetim: Başvurunuz uygun bulunursa, limanınızda yetkilendirilmilş kuruluş ve Denizcilik Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde denetimler gerçekleştirilecektir. Bu denetimler sırasında çevresel performansınız, uygulamalarınız ve projeleriniz incelenecektir.

5. Sertifikasyon

 • Değerlendirme Sonucu: Denetimlerin ve değerlendirmelerin ardından, denetiminiz uygun bulunursa Yeşil Liman Sertifikası almaya hak kazanırsınız.
 • Sertifika Teslimi: Sertifika, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından size resmi olarak teslim edilir ve limanınız Yeşil Liman olarak tanınır.

İletişim ve Destek

Başvuru süreci ve detayları hakkında daha fazla bilgi almak için Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleri ile iletişime geçebilirsiniz. İşte iletişim bilgileri:

Bu adımları takip ederek Yeşil Liman Projesi'ne başvurabilir ve limanınızın çevresel sürdürülebilirliğini artırabilirsiniz.

 Online Başvuru Başa Dön