Yeşil Liman Nedir?

TC Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Yeşil Liman Projesi, Türkiye'deki limanların çevresel etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir limancılık uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan bir projedir. Bu proje, limanların çevresel performansını artırmak için çeşitli sürdürülebilirlik kriterleri ve standartları belirler. İşte projenin ana hatları:

Ana Amaçlar:

  1. Çevresel Etkilerin Azaltılması: Liman faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek.
  2. Enerji Verimliliği: Limanların enerji tüketimini azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek.
  3. Atık Yönetimi: Limanlarda oluşan atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi ve geri dönüşüm oranlarının artırılması.
  4. Hava Kalitesinin İyileştirilmesi: Limanlarda hava kirliliğini azaltıcı önlemler almak.
  5. Su Kalitesinin Korunması: Su kirliliğini önlemek ve deniz ekosisteminin korunmasını sağlamak.

Uygulamalar ve Standartlar:

  • Enerji Yönetimi: Limanlarda enerji verimliliği uygulamalarını hayata geçirmek ve enerji tüketimini izlemek.
  • Emisyon Kontrolü: Gemi ve kara ekipmanlarının emisyonlarını azaltıcı teknolojiler ve uygulamalar kullanmak.
  • Atık Yönetimi: Atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm ve bertaraf süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.
  • Su Yönetimi: Limanlardaki su kullanımını optimize etmek ve su kirliliğini önleyici tedbirler almak.
  • Çevre Dostu Teknolojiler: Çevresel etkileri en aza indiren teknolojilerin benimsenmesi.

Sertifikasyon:

Proje kapsamında belirlenen kriterleri yerine getiren limanlara "Yeşil Liman Sertifikası" verilmektedir. Bu sertifika, limanın çevresel performansının yüksek olduğunu ve sürdürülebilir limancılık uygulamalarını benimsediğini gösterir.

İzleme ve Değerlendirme:

Limanların çevresel performansları düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir. Bu sayede, sürekli iyileştirme süreçleri sağlanarak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması amaçlanır.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Yeşil Liman Projesi, Türkiye'deki limanların çevresel sürdürülebilirliklerini artırmayı ve uluslararası standartlara uyumlarını sağlamayı hedefleyen önemli bir girişimdir.

 Online Başvuru Başa Dön