Yeşil Mutabakat

81
Yeşil Mutabakat

Yeşil mutabakat; iklim krizine karşı dünyaya daha az zarar vermek ve insanların, endüstri ve ticari faaliyetlerin küresel iklim değişikliğine daha fazla neden olmaması için uygulanması planlanan birtakım projeleri kapsar.

Yeşil Mutabakat Nedir?

Yeşil mutabakat, dünyanın genetik özelliklerinin yüzyıllar boyunca değiştirilmiş olması, fabrikalardan inşaat sektörüne, enerjiden tekstil ve kimya sektörlerine dek her iş ve çalışma alanının yani kısacası insanların etkisini düzeltme çalışmaları, dünyaya verilen zararların telafi edilmeye çalışılmasını konu alır.

Türkiye, Avrupa ve Dünya’da yapılmaya çalışılan yeşil mutabakat projelerinde henüz net bir çalışma ve dünya için avantajlı bir sonuç görülmemektedir. Karbon salınımından sera gazı salınımına, insanların yerleşkeleri için açılan yeşil alan tahribatlarından, enerjinin sonsuz kaynak babında kullanılması gibi konuları baz alan yol haritaları olarak değerlendirilir.

Yeşil Mutabakat Amacı Nedir?

2019 yılında yapılan Yeşil Mutabakat, bir anlaşmadır. Küresel iklim değişiklikleri ve iklim kriziyle mücadeleyi konu alan bir anlaşmadır. AB Yeşil Mutabakat süreci, 2050 yılını hedef alır. Taahhüt edilen zamana kadar, iklimde düzeltmeyi sağlamak amacıyla çeşitli dönüştürme ve eylem planları olarak bilinmektedir.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat eylem planı dahilinde;

 • Kaynakların doğru ve daima verimli kullanılması.
 • Özellikle endüstri ve ticarette enerjinin tasarruflu kullanılması ve atıkların daima denetleniyor olması.
 • Biyoçeşitliliğin eski haline dönüştürülmesi,
 • Çevre kirliliğinin azaltılması ve çevreye ‘’gerçekten’’ dost olunması,
 • Temiz ve sürdürülebilir enerji
 • İnşaat alanında temiz ve yeşil uygulamalar
 • Kirliliğin ortadan kaldırılması

Sürdürülebilir gıda, ulaşım araçlarında sürdürülebilir hareketlilik projeleri hedef alınmaktadır.

Yeşil Mutabakat Başarılı Olur mu?

2050 yılına kadar hayata geçirilmesi ve tamamlanması planlanan yeşil mutabakat eylem planlarında her sektör için sürdürülebilirlik politikaları benimsenmektedir. Karbon emisyonlarının sıfırlanması, kaynak kullanımlarında özenli olma çabaları ve kullanımda bağımlılığın ortadan kaldırılması için hazırlanan çok sayıda proje bulunuyor.

Yeşil mutabakat öncelikle;

 • Küresel boyutta,
 • Kıtalar ve ülkeler bazında,
 • Devletler ve milletler bazında,
 • Şehirler ve bireyler bazında,

Uygulanmadığı sürece başarıya kavuşmaz. Yeşil mutabakatın ve çevresel çalışmaların, zaten dönüşünü sürdüren ve kendi yaşamını en ideal bicimde devirdaim eden dünyaya zarar vermemek, bu projelerin başarılı olmasında etkilidir.

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment