Bu Web sayfasını kullanarak, ……………………………………………………………….net web sayfası kullanım sözleşmesine taraf olabilecek ve Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

TANIMLAR

Kullanıcı : ……………………………………………………………….net’e üye olarak profil oluşturan kişi
Program : Video içerik.
Program Sağlayıcı :……………………………………………………………….net’e program yükleyerek profilinden bunları yayınlayıp satışa sunan kişi
……………………………………………………………….net…………………………………… ŞİRKETİ’ne ait pazaryeri modeli ile faaliyet gösteren program satan site
Abonelik: Aylık veya senelik olarak satın alınabilen,satın alınan paketin süresi boyunca programlara erişim sağlayan üyelik modeli

HAKLAR

……………………………………………………………….net üzerindeki tüm programların fikri ve mülkiyet hakları ………………………………………………………..ŞİRKETİ ve program sağlayıcılarına aittir.

SORUMLULUKLAR

Bu web sayfası üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi ……………………………………………………………….net’e aittir
……………………………………………………………….net, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ……………………………………….. üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
……………………………………………………………….net’in üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
Kullanıcı aldığı programların içerikleri ile ilgili sorumluluğun ……………………………………………………………….net’in pazaryeri modeli olması sebebiyle ……………………………………………………………….net’te olmadığını bilir.Programı satın aldığı program sağlayıcı profilinden ilgili kişiye ulaşabilir.
Kullanıcı satın aldığı programı sadece ……………………………………………………………….net’ üzerinden izleyebilir.Bu programı yayınlayamaz, basamaz,,indiremez, çoğaltamaz ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
……………………………………………………………….net’in kullanılması ve programların izlenmesi sebebiyle uğranılan herhangi bir dolaylı yahut dolaysız zarardan ………………………………………. ŞİRKETİ Sorumlu tutulamaz………………………………………………………………………………………………………….net herhangi bir performans seviyesi taahhütü vermemekte, 7 gün 24 saat kullanıma açık olacağı garantisini vermemektedir.Olabilecek aksaklık ve teknik sorunlardan ……………………………. ŞİRKETİ Sorumlu tutulamaz.
Her halükarda ……………………………………………………………….net sebebiyle olabilecek her türlü zararlarda kullanıcının zarara uğradığı programın satın alma bedeli ile …………………………………………… ŞİRKETİ’nin sorumluluğu sınırlandırılmıştır.

KAYIT İŞLEMLERİ VE KULLANICININ SORUMLULUKLARI
2.1. Kayıt sırasında ……………………………………………………………….net’e girdiğiniz veri, metin, fotoğraf, grafik vb. den oluşur. Bilgilerinizin sorumluluğu size aittir, biz bilgilerin online dağıtımında rol oynarız. ……………………………………………………………….net’e veya diğer kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inanıldığı takdirde kullanıcı bilgilerinizi tamamen veya kısmen yayından kaldırabilir. Sitemize bırakılan bilgileriniz yasalar nezdinde diğer kullanıcıların kullanımına kısmen ya da tamamen açılabilir.

2.2. Kayıt Şartları: ……………………………………………………………….net’e kaydolmanız halinde kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. ……………………………………………………………….net bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır.

2.3. ……………………………………………………………….net deki bilgileriniz ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptığınız ürünlerin, yayınladığınız mesajların, web sitenizde bulundurduğunuz bilgilerin, sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnememesi, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.), pornografi veya çıplaklık içermemesi hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırsınız.

2.4. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
3.1. ……………………………………………………………….net’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3.3 ……………………………………………………………….net’te yer alan video programların bir kısmı dahi başka bir yerde izinsiz kullanılamaz.

3.4 ……………………………………………………………….net’te yer alan video programların fikri mülkiyet hakları …………………………………… Şirketi ve program sağlayıcılara aittir

GİZLİ BİLGİ
4.1. ……………………………………………………………….net site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

4.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

4.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

GARANTİ VERMEME
İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
……………………………………………………………….net dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8.Program İçeriği

Kullanıcı ……………………………………………………………….net’ten alacağı programların ……………………………………………………………….net’in Pazar yeri modeli olması sebebiyle içeriğinden ……………………………………………………………….net’in sorumlu olmadığını bilir.Kullanıcı program satın aldığında içerik hakkında yaşadığı sorunları iletisim@……………………………………………………………….net adresine iletir.

9.İade ve Koşulları

Kullanıcı programın ilk 5 dakikasından fazlasını izlemeden bir hafta içerisinde iade hakkına sahiptir.Bir haftadan sonra hiç bir şekilde aide hükümleri uygulanmaz.İlgili yasaların izin verdiği ölçüde abonelik ödemelerinin iadesi yoktur ve tarafımızca tamamlanmamış üyelik dönemleri ya da izlenmemiş ……………………………………………………………… içerikleri için iade ya da kredi tanımlaması yapılmamaktadır.
9.Sertifika
Kullanıcı satın aldığı program sonucunda programa katılmış olacağından katılım sertifikası alacağını bilir.Bu katılım belgesinin online olarak kendisine sunulacağını ve isterse kullanıcı kendisi çıktısını alabileceğini bilir.

10.Referans Mektubu
Kullanıcı 5 ve daha fazla program satın aldığında kendisine ……………………………………………………………….net tarafından referans mektubu verilir.Bu referans mektubu sadece 5 ve daha fazla program satın aldığına dairdir.Bu referans mektubu ile kullanıcı kendisine ……………………………………………………………….net tarafından bir taahhüt verilmediğini bilir.
Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ……………………………………………………………….net’in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, eposta, site içerisindeki mesajlaşma, sms ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

10.Sözleşmenin Sona Ermesi
……………………………………… ŞİRKETİ mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde veya kullanıcı sözleşmesine aykırılık tespit ederse önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın ……………………………………………………………….net’i kullanma ve programlardan yararlanma hakkını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

11.Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.İLGİLİ KANUN KAPSAMINDA UYGULANABİLDİĞİ HÂLLERDE, ……………………………………………………………… VE TARAFINIZ, YALNIZCA BİREYSEL OLARAK BİRBİRİNİZE KARŞI TALEPTE BULUNABİLECEĞİNİZİ VE HERHANGİ TOPLU YA DA DELEGELENDİRİLMİŞ DAVANIN MÜŞTEKİSİ YA DA TOPLU DAVA ÜYESİ OLARAK TALEPTE BULUNAMAYACAĞINIZI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

12.Devir

Kullanıcı bu sözleşme sebebiyle sahip olduğu hakları ve sözleşmeyi başka birisine veya kuruma devredemez. …………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ Sözleşmeden doğan haklarını ve sözleşmeyi 3.kişilere ve kurumlara devretme hakkına ve alt sözleşme yapma hakkına sahiptir.

 Online Başvuru Başa Dön