ÜRÜN BELGELENDİRME

ÜRÜN BELGELENDİRME


Ürün Belgelendirme işlemleri; Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında çimento, kireç, beton, agrega, tuğla, bims, beton kimyasalları, bordür, parke CE & G işareti.

ISO 17065 ÜRÜN BELGELENDİRME

Ürünlerin ilgili norm ve standartlara uygun olduğunun kanıtlanması için yürütülen sürece Ürün Belgelendirme denilmektedir. Belgelendirme işlemleri ISO 17065 standardına göre akredite edilmiş Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca yürütülür. Belgelendirilecek ürünün standardına göre belgelendirme faaliyetleri farklılık gösterebilir.

Ürün belgelendirme, bir ürünün belirli standartlara veya spesifikasyonlara uygun olduğunun bağımsız bir üçüncü tarafça doğrulandığı bir süreçtir. Bu süreç, ürünün kalitesini, güvenliğini ve performansını garanti altına alarak tüketici güvenini artırır. Üreticiler, ürünlerini belgelendirmek için genellikle ulusal veya uluslararası standartlara uygunluk testleri ve denetimlerine tabi tutarlar. Ürün belgelendirme, endüstriyel ürünlerden gıda maddelerine kadar birçok farklı sektörde kullanılır ve ürünlerin pazarlarda rekabet edebilirliğini artırmaya yardımcı olurken, tüketicilerin güvenli ve kaliteli ürünlere erişimini sağlar. Bu nedenle, ürün belgelendirme süreci, hem üreticilerin hem de tüketicilerin çıkarlarına hizmet eden önemli bir araçtır.

CE BELGESİ

CE İşareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuata uyumu çerçevesinde ürünlerin serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla kullanılan bir güvenlik işaretidir. CE ismi Conformité Européenne ifadesinin baş harflari kullanılarak elde edilen bir kısaltmadır. Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu içerisinde hazırlanan 23 adet Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin CE İşareti taşıması zorunludur.

CE belgesi almak için ürünlerinizin uyumlu olması gereken Avrupa Yönetmeliklerinden birinin ya da birkaçının kapsamına giren ürünler üretiyor veya ithal ediyorsanız, bu yönetmeliklerin temel gerekliliklerini karşılamak için profesyonel rehberliğe ihtiyacınız olacaktır.

Ürün Belgelendirme İle İlgili Temel İlkeler

CE işaretlemesi zorunludur ve özel bir direktif aksini gerektirmiyorsa, ürün piyasaya sunulmadan önce CE işaretlemesinin yapılması gerekir.

Birden fazla Direktifin konusu içine giren ürünlerde tüm direktiflere uyulması gereklidir.
Herhangi bir direktifin kapsamı içine girmeyen ürünlere CE işaretlemesi yapılmaz.
CE işareti ürüne ürünü üreten üretici veya onun Avrupa Birliği veya Türkiye’deki yerleşik Yetkili Temsilcisi tarafından iliştirilir.

İşaretin boyutlarının büyütülmesi veya küçültülmesi durumunda oranlara sadık kalınmalıdır.
CE işareti ürünün üzerine doğrudan rahatça görünebilir, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilmelidir. Ürünün yapısından dolayı mümkün olmadığı durumlarda ürün ambalajına ve varsa ürünle birlikte verilen dokümanların üzerine iliştirilmesi gerekir.
Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde CE işareti ile birlikte Onaylanmış Kuruluşun Kimlik Numarası da kullanılmalıdır.

Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından öncelikle üretici sorumludur. Eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği / Türkiye içinde değilse, bu durumda sorumluluk ithalatçı firmadadır. İthalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

CE işareti metodlar;

Üreticinin kendisi tarafından (self declaration) iliştirilmesi,
Onaylanmış kuruluşun denetimi ile iliştirilmesi.
“Self declaration” denilen sistemde üretici direktifte belirtilen koşulları sağladıktan sonra bu ürünler hakkında uygunluk beyanı hazırlayarak ürünlere CE işareti iliştirebilmektedir.

Onaylanmış kuruluş incelenmesi gerektiren diğer yolda ise Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde adı yayımlanmış Onaylanmış kuruluşlar – Notified bodies tarafından yapılan kontroller / tetkikler sonrası CE işareti ürünlere iliştirilmektedir.

Ürün belgelendirme nasıl yapılır?

Ürün belgelendirme, bir ürünün belirli standartlara veya spesifikasyonlara uygun olduğunun bağımsız bir üçüncü tarafça doğrulandığı bir süreçtir. Bu süreç, ürünün belirlenen gereksinimleri karşıladığına dair bir güvence sağlar. İşte genel bir ürün belgelendirme süreci:

Başvuru: İlk adım, belgelendirme hizmeti veren bir kuruluşa başvuruda bulunmaktır. Bu başvuru sırasında, ürün hakkında gerekli bilgiler, teknik dokümantasyon ve diğer relevant bilgiler sunulmalıdır.
Ürün Değerlendirmesi: Başvuru alındıktan sonra belgelendirme kuruluşu, ürünü belirlenen standartlara veya spesifikasyonlara uygunluk açısından değerlendirir. Bu değerlendirme genellikle laboratuvar testleri, ürün analizi veya diğer teknik incelemeleri içerir.
Üretim Süreci Değerlendirmesi: Belgelendirme kuruluşu, ürünün üretildiği tesisleri ziyaret edebilir ve üretim süreçlerini, kalite kontrol prosedürlerini ve kaynak malzemelerini denetleyebilir.
Belgelendirme Kararı: Testler ve denetimler tamamlandıktan sonra, belgelendirme kuruluşu, sunulan bilgileri ve elde edilen sonuçları değerlendirir. Eğer ürün, belirlenen standartlara veya spesifikasyonlara uygun bulunursa belgelendirilir.
Sertifika Verilmesi: Ürün belirlenen standartlara uygun olduğunda, belgelendirme kuruluşu bir sertifika verir. Bu sertifika, ürünün belirlenen standartlara veya spesifikasyonlara uygun olduğunu gösterir.
Gözetim: Belgelendirme genellikle bir süreyle sınırlıdır. Bu süre zarfında belgelendirme kuruluşu, ürünün sürekli olarak belirlenen standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek için periyodik denetimler yapabilir.
Belgenin Yenilenmesi: Belgelendirmenin süresi dolduğunda, belge yeniden değerlendirme ve yenileme için başvuruda bulunulmalıdır.

 Online Başvuru Başa Dön