Enerji Verimliliği

79
Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği; üretim ve hizmetlerde gereken enerjinin minimum miktarda kullanılmasıdır. Maksimum verim ve minimum kullanım amacıyla uygulanan en yöntemleri hedef alan proje ve eğitim konularını kapsar.

Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi

Iso 50001: 2018 sertifikasyonu, enerji verimliliği politikasını baz alır. Enerji yönetim eğitimlerini kapsayan; enerji verimi ekibi ve yönetim ekibi dahilinde sürdürülen eğitim programlarıdır. Kuruluşlar için enerjiden tasarruf sağlanması ve geliştirilebilir enerjinin yönlendirilmesi açısından bu eğitimler ve belgelendirmeler önem taşır.

Kalite belgesini almak için enerji verimliliği eğitimlerinden faydalanmak ve kuruluşun bu bazda yönetilmesini sağlamak, kalite belgesini almak için önemli adımlar arasındadır.

Türkiye’de Enerji Verimliliği

Türkiye’de enerji verimliliği, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. Yapılan verimlilik çalışmaları ile milli gelir başına tüketilen enerji miktarının azaltılması hedeflenerek çeşitli projeler uygulanmaktadır. Bakanlık tarafından sürdürülen çalışmalardan şu şekilde bahsedebiliriz;

  • Enerji verimliliği süreçlerinde eğitim ve etütler,
  • Çeşitli üniversitelere, meslek odaları ve danışmanlık şirketlerine enerji verimliliği konusunda yetkilendirme vermek,
  • Tanıtımlar ve sosyal bilinçlendirme çalışmaları

Yanı sıra ölçme ve izleme, denetim ve değerlendirme gibi çalışmalar sürdürülmektedir. Yerel, ulusal ve global projelerin geliştirilmesi, sera gazı salınımı gibi konular, bakanlık tarafından sürdürülmektedir.

Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

Iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi alanında eğitim süreçleri ve belgelendirmede QSI Belgelendirme kuruluşu hizmet veriyor. Uluslararası akreditasyon ve profesyonel enerji verimliliği eğitimleriyle kuruluşların enerji yönetimlerinde bilinçlenmesi, maliyetten avantaj elde etmesini sağlıyor.

ISO 50001 EnMS belgesi ve eğitimleri; enerji kullanımı ve ölçümlemenin yanı sıra dokümantasyon ve raporlama gibi hususlarda katkı sağlar. Ayrıca tasarım ve tedarik ağında enerji performansını etkileyen unsurlar, bu eğitimlerin konuları arasındadır.

Enerji verimliliği ve enerji yönetimi;

  • Üretim merkezleri ve kuruluşların maliyetlerini kontrol edebilme ve bütçeden avantaj sağlama,
  • Milli kaynakların tasarruflu kullanılması,
  • Enerji performansı ve verimi artırma,
  • Çevreye saygı ve katkı, çevresel faktörlerde kaliteyi artırmak,
  • Şirket rekabet gücünün artırılması,

Gibi avantajlar sağlar. Enerji yönetimi ve belgelendirme için gerekli adımları uygulamak, enerji verimliliği için alanında uzman bir ekip kurmak ve mevzuatlara uygun koşulları yerine getirmek gereklidir.

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment