Karbon Ayak İzi Hesaplama

74
Karbon Ayak İzi Hesaplama

Karbon Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Karbon ayak izi; kurumların ya da kişilerin birtakım faaliyetlerden kaynaklı olarak harcanan sera gazı salım miktarını ifade eder.

Karbon ayak izi hesaplama noktasında bazı standartlar ve metodolojiler geliştirilmiştir. Ölçümler, genel olarak yıllık periyotlarda ve ton esas alınarak yapılır.

Karbon ayak izi; birincil ve ikincil olmak üzere toplamda iki ayrı grupta incelenir.

Hesaplama sırasında bu grupların da önemi vardır. Bu ölçümler; sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve firmaların imajı açısından büyük önem arz eder.

Birtakım çalışmalar yaparak bu ayak izinin azaltılması mümkündür.

Dünya genelinde bunun için aktif olarak çalışmalar yapılır. Taşıt ve elektronik ürünlerin düşük güçte çalışması, bu noktada alınabilecek en önemli tedbirlerden biridir.

 

Karbon Ayak İzi Hesaplama Aşamaları Nelerdir?

Karbon ayak izi hesaplama yapılırken özellikle firmalar tarafından 4 ayrı adım izlenir. Bu adımlar kısaca;

  • Amaç belirleme; Bu aşama, karbon ayak izi hesaplama sonucunda elde edilecek amaçların belirlenmesini sağlar.
  • Sınır belirleme; Amacın belirlenmesinin ardından belirli çizgiler arasında kalmak şartıyla araştırma sınırlarının şekil alması aşamasıdır.
  • Verilerin toplanarak emisyon faktörlerinin uygulanması; Gerekli sınırların belirlenmesinden sonra faaliyetler için gerekli olan verilerin toplanarak, hem emisyon faktörlerinin hem de küresel ısınma potansiyellerinin hesaplanma aşamasıdır.
  • Sonuçların değerlendirilip raporlandırılması; Raporun saydam şekilde olması gerekir. Tüm varsayımlar ve seçimler açık bir biçimde ortaya koyulmalıdır.

 

Karbon Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Karbon ayak izi hesaplama işlemi rakamlarla ifade edilir. Birincil ve ikincil karbon ayak izi hacimsel alandaki karşılığı, bu izin sayısal değerini verir. Karbon ayak izi hesaplama yapılırken pek çok karışık formül kullanılabilir. Bu hesaplamaya basit bir şekilde yapmak da mümkündür.

Hem genel hem de pratik bir biçimde karbon ayak izinin hesaplaması şöyle yapılabilir;

Karbon ayak izi = Yakıt tüketimi × Emisyon faktörü

Formülde yer alan yakıt; sadece araç yakıtı olarak düşünülmemelidir. Gün içinde kullanılan her çeşit aracın yakıtı bu formüle dahil edilebilir.

Karbon ayak izi formülünü, bazı uzmanlar ülkelere göre farklı şekilde kullanır.

Dilerseniz hesaplama araçlarını kullanarak da ayak izinin sayısal değerini elde edebilirsiniz.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment