Döngüsel Ekonomi Kavramı ve Uygulamaları

Döngüsel Ekonomi Kavramı ve Uygulamaları

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan ve yükleniciliğini QSI Belgelendirme’nin yaptığı “Beypazarı İlçesinde

Gıda ve Tarım Sektöründe Döngüsel Ekonomi ile Mevcut Durumun Değerlendirilmesi ve Potansiyelinin Belirlenmesi” çalışması kapsamında döngüsel ekonomi alanında farkındalığın artırılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması amacı ile “Döngüsel Ekonomi Kavramı ve Uygulamaları” konulu webinar düzenlenecektir.

Webinar gündemi ve konuşulacak konu dağılımı Ankara Kalkınma Ajansı’nın web sitesinde yer almaktadır. (https://lnkd.in/dJsJcMpa)

Webinara aşağıda paylaşılan bağlantı ile erişim sağlanabilecektir.
Tarih: 11 Ocak 2023  Saat: 10.00
Davet Bağlantısı:
https://lnkd.in/dAZq6mGx
Toplantı Kimliği: 890 4602 6992
Parola: 059426
#netzero #karbonvergisi #karbonkredisi #icci #iparis #fitfor55 #yeşilmutabakateylemplanı #cbam #seragazı #küreselısınma #iklimdeğişikliği #ISO #GHG #GreenDeal #ZeroEmission #GreenDeal #yeşilmutabakat #karbonemisyonu #karbonvergisi #fitfor55 #yeşilmutabakat #seragazı #iso14064 #karbonayakizi #iso14067 #iso14046 #iso50001 #CDP #iso14065 #iso14001 #sürdürebilirlik #suayakizi

 Online Başvuru Başa Dön