Yeşil Mutabakat Nedir?

Yeşil Mutabakat Nedir?

Yeşil Mutabakat Nedir?; Global çapta yaşanmakta olan iklim krizinin etkilerini minimum düzeye indirmek amacıyla 2019 senesinde yeşil mutabakat diğer bir deyişle greendeal anlaşması ortaya çıkmıştır. Yeşil mutabakat anlaşması kapsamında birtakım hedefler belirlenmiştir ve bu hedeflerin hayata geçirilmesine odaklanılmıştır. Hedefler gerçekleştiği takdirde 2050 senesi içerisinde Avrupa’da iklimsel dönüşümler ve iyileşmelerin meydana gelmesi beklenmektedir.

YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI

Ab yeşil mutabakat eylem planı kapsamında ilk olarak doğaya ait kaynakların ölçülü bir şekilde kullanılması ve iklim krizine neden olan salınımların minimuma indirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda çevre kirliliğini azaltma politikası ön planda olan eylemlerden biridir. Yeşil mutabakat eylem planını kapsayan stratejiler şunlardır:

  • Kirliliğin ortadan kaldırılması
  • Çevreye ve doğaya zarar vermeyen üretim döngüleriyle sürdürülebilir sanayi
  • Kırılgan ekosistemi koruyacak önlemlerle biyoçeşitlilik
  • Sürdürülebilir ulaşım araçları
  • Daha temiz ve yeşil, doğa dostu inşaat sektörüyle inşaat ve renovasyon
  • Sürdürülebilir sanayi ile çevre ve doğaya zarar vermeyen üretim döngüleri

Bu eylem planı ve stratejilerin hedefleri şu şekildedir:

Karbon emisyonlarının sıfıra inmesi,
Enerji sektörünün karbondan tamamen arınması,
çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması,
Üretim sürecinde inovasyonun teşvik edilmesi
Kaynak kullanımına olan bağlılığın sona ermesi

Yeşil Mutabakat İçin Neler Yapılmalıdır?

  • Öncelikle karbon stratejisini azaltacak stratejiler oluşturulmalıdır ve temiz enerji üretimi ile öz tüketim yapılmalıdır.
  • Enerji verimliliğine yönelik projeler başlatılmalıdır.
  • Avrupa Birliği fonları ve teşvik, destekleri araştırmalı bu desteklerden istifade imkânlar araştırılmalıdır.
  • Oluşacak yeni düzene dair fırsatlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Yeşil Mutabakat Önemi Nedir?

Bilinçsiz kaynak tüketimi ve doğa dostu olmayan üretim koşulları çevreye zarar vererek iklim krizini beslemektedir. Doğanın dinamiği zarar gördükçe kuraklık, çölleşme, düzensiz yağış, iklim değişikliği, buzulların erimesi gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu da tamamen doğanın dengesini bozarken gündelik yaşamı da olumsuz etkilemektedir. Bunun önüne geçmek için yeşil mutabakat planları uygulanmalıdır. Yeşil mutabakat, dünyayı yaşanılabilir kılmak için geliştirdiği eylem planıyla doğa dostu çözümler sunmuştur. Bu sebeple bu planları destekleyici politikaları benimseyerek hareket etmek gerekmektedir. Yeşil mutabakat, çevre kirliliğini en aza indirmek ve iklim krizinin önüne geçmek için geliştirdiği politikalar açısından oldukça önemlidir.

 Online Başvuru Başa Dön