• in ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi

  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

  Günümüz şartlarında üretim süreci her geçen gün daha da artış göstermektedir. Bu yüzden enerji kaynaklarının daha aktif kullanılması da söz konusu olmaktadır. Sanayi faaliyetleri esnasında enerji kaynaklarının bu denli etkili biçimde kullanılması durumunda da gittikçe tükeneceği de görülebilecektir. Bu yüzden uluslar arası standartlar devreye girer...
 • in ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

  Dünya genelinde iş kazaları yüzünden işçilerin yaralanmaları ve hayatlarını kaybetmeleri durumu kendini gösterebilmektedir. Bu konuda yasal merciler her ne kadar etkili bir çalışma ortaya koysa da bu durumun önüne bir türlü geçilememiştir. Sadece kanuni faaliyetlerin gündemde olduğu bu konu hakkında aynı zamanda da uluslararası standartlar da kendi...
 • in ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

  ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Nedir?

  Firma ya da işletmelerin en etkili şekilde devreye girebilmesi konusunda yolsuzluk kriteri de baz alınmaktadır. Yolsuzluğu engelleyebilecek biçimde destek olabilecek olan yönetim sistemlerinin kurularak, uygulamaya geçirilmesi noktasında uluslar arası standartlar önemli bir etki yaratabilmektedir. Aynı zamanda da meydana getirilen bu işleyişin sürd...
 • in ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

  İş güvenliğini ve sürekliliğini sağlama açısından bilginin değeri oldukça fazladır. Herhangi bir varlığın kaybının yaşanması halinde geri getirilmesi mümkünken, bilgiye dair bu tip bir durumun yaşanmasının çaresi bulunmamaktadır. Bu yüzden bilginin korunması ve ideal bir biçimde işlenebilmesi noktasında da uluslar arası standartlar ön planda yer al...
 • in ISO 22301 Toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği yönetim sistemi

  ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir?

  İşletme ya da firmaların daha da etkili bir biçimde yönetilmesi aşamasında iş sürekliliği önem arz eden bir konumda yer almaktadır. Herhangi bir ürün imalatı ya da servis hizmetlerinin kesintisiz bir biçimde gerçekleşmesi adına da uluslar arası standartlar etkili bir halde bulunmaktadır. İşletmelerin büyüklüğü ya da sektörü bu konuda önemsenmeden h...
 • in ISO 20252 Pazar, Kamuoyu Ve Sosyal Araştırma Yöntemi Sistemi

  ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi Nedir?

  Firma ya da işletmelerin daha da global bir piyasada yer almaları ve giderek büyümeleri açısından uluslar arası standartlar da gündeme gelebilmektedir. Var olan projeleri kapsamında harcamalar, hedefler ve işleyişin kontrol altında tutulmasının ne şekilde gerçekleştirileceği uluslar arası standartlar kapsamında da kendini gösterebilecektir. Bu stan...
 • in ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

  ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Yönetimi Nedir?

  İş dünyasında bilginin olması kadar bilginin teknolojiye dahil edilmesi de önemlidir. Sadece iş hayatında değil aynı zamanda da gündelik yaşamda da bu kriter herkesin baz alması gereken bir konudur. Bilgi teknolojileri kapsamında da bilginin arşivlenmesi, bilgiye dair teknik servisin sağlanması ve yazılım desteğinin alınması gibi durumlar ortaya çı...
 • in ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

  İşletme ya da firmaların ortaya koydukları üretim evresinde doğal koşulları en az biçimde etkilemeleri için uluslararası standartlar kendini göstermektedir. Hava, su, toprak, bitkiler, hayvanlar ve insanlar konusunda olumsuz sonuçları meydana getirmemek adına da faaliyete geçmelerinde destek verebilecektir. Dünya nüfusunun artması, teknolojinin gel...
 • in ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

  ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Nedir?

  İş dünyasında aynı sektörde yer alan farklı boyutlardaki kuruluşların sayısı giderek artmaktadır. Bu yüzden ciddi bir rekabet ortamı gelişecek olup, müşteri memnuniyetini esas alarak, etkili biçimde uygulayan taraflar ön plana çıkabilecektir. Müşteri kavramının öneminin giderek daha da artış göstermesinden ötürü uluslar arası standartlar doğrultusu...
 • in ISO 9001 Kalite yönetimi sistemi

  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

  Günümüz dünyasında bilgi, teknoloji ve iletişim konuları her bir toplumu yakından ilgilendiren bir hal almıştır. Bu yüzden toplumların gelişmişlik düzeyleri belirli oranda uluslar arası standartlar doğrultusunda gelişmiştir. Global ticaret anlayışının yanı sıra rekabetin daha da kapsamlı bir hal almasından ötürü belli başlı kurallar nezdinde hizmet...
 • in Helal

  HELAL Belgelendirilmesi

  Teknolojinin ve bilimin günümüzde oldukça gelişmesinden ötürü tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak adına farklı yollar izlenmeye başlamıştır. Özellikle kimya sanayisinde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılasa da olumsuz sonuçlar yaratabilecek gelişmelere tanıklık etmek mümkün hale gelmektedir. Bu durumlardan bir tanesi de Müslümanlar için önemli...
 • in ISO 27001 Bilgi Güvenliği Ve Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesi

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kapsamında bilginin değerli olmasına ve iş sürekliliğin sağlanması konusundaki yeriyle doğru orantılı olacak sonuçlar öne çıkmaktadır. Bilginin kayıp ya da hasarsa maruz kalması durumunda herhangi bir geri dönüş seçeneğinin mümkün olarak ifade edilmemesinden kaynaklı olarak standartlar doğrultusunda bilgil...
 • in ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

  ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Belgesi

  ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile beraber herhangi bir topluluk ya da işletmenin her zaman varlığını tehdit eden gelişmelere bağlı olarak savunulması amaçlanmaktadır. Doğrudan işletme ya da toplulukların kimliklerine bağlı olan saldırıları savuşturmada önemli bir standart olarak görülebilmektedir. Gelecek olan saldı...
 • in ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

  ISO 50001 Enerji Belgesi

  Genel olarak üretim süreçlerindeki enerji maliyetlerinde giderek bir artış görebilmek mümkündür. Bundan dolayı da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi her firma ya da işletmeye adapte edilen standartlardan da bir tanesidir. Aynı zamanda da enerji kanununun çıkarılmasıyla beraber, enerjilerin daha da verimli bir biçimde kullanılmasının yanı sıra enerji ...
 • in ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir

  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, genel olarak iş kazalarını engellemek adına devreye sokulan bir standarttır. Sadece ülkemizde aktif olarak kullanılmamakla beraber global anlamda da öne çıkan bir işleyiş biçimidir. Dünya’nın her bir noktasında iş kazalarından kaynaklı olarak işçilerin hayatlarını kaybettikleri ya da uzuv kaybına m...
 • in ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

  ISO 20000 Belgesi Nedir

  ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Yönetimi, iş dünyasına bağlı olan sektörlerde bilginin son derecede önemli olduğu bilinmektedir. Buna bağlı olarak da bilgi teknolojileri gelişmekle beraber, gündelik hayatta da önemli bir konumda yer almaktadır. Bilgi teknolojileri sayesinde internet hizmetlerinden arşiv almanın yanı sıra aynı zamanda da et...
 • in ISO 14001 çevre yönetim sistemi baş denetçi eğitimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

  ISO 14001 Belgesi Nedir

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, sanayi faaliyetlerin gelişmesi sonrasında da ortaya çıkan bir standart olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel faaliyetlere bağlı olarak hava ve suyun kirlenme oranındaki artışı dengelemek ve azaltmak adına bu standart ortaya çıkmaktadır. Doğayı kirletme durumlarının insanlığın geleceğini de etkilemeye başlamasından öt...
 • in ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

  ISO 10002 Belgesi Nedir

  ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile beraber kurum ya da işletmelerin daha etkili ve verimli olacak şekilde müşterilerinden gelen şikayetleri ele aldıkları görülebilecektir. Bu tip standart doğrultusunda tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi belirli bir kalıba bağlı olarak gerçekleştirilebilecektir. Uygulanması ve sürdürülmesi bakımında...
 • in Helal

  HELAL Belgele Nedir

  Toplumların en önemli konularından biri olan din olgusu, kişilerin tüketim alışkanlıklarında da önem arz eden noktalardan bir tanesidir. Tüketicilerin davranışlarına bağlı olarak gerçekleştirilecek olan çalışmaların kişilerin manevi duyguları konusundaki hassasiyetine bağlı bir biçimde değişmektedir. Kişilerin dini kurallar doğrultusunda sağlıklı, ...
 • in ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi

  ISO 9001 Kuruluşu Belgesi

  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, global anlamda en çok tercih edilen standartların başında yer almaktadır. Bu kalite yönetim sistemi sayesinde müşteri memnuniyetinin arttırılması sağlamaktadır. Aynı zamanda da işletme ya da kuruluşların devamlı olarak gelişim içerisinde olmasını sağlayabilecek biçimde de düzenlenmiştir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sist...
 • in ISO 20252 Pazar, Kamuoyu Ve Sosyal Araştırma Yöntemi Sistemi

  ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Belgesi

  ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi standardı kapsamında iş dünyasında var olan rekabet ortamından ötürü ortaya çıkmıştır. Global dünyaya ayak uydurmak isteyen firmaların, müşterilerin isteklerini yerine getirerek, rekabet ortamında kalıcı haline gelmek adına da gerçekleştirilmesi gerekenleri planlayarak, kendini gösterebil...
 • in ISO 22301 Toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği yönetim sistemi

  ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Belgesi

  ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile beraber herhangi bir topluluk ya da işletmenin her zaman varlığını tehdit eden gelişmelere bağlı olarak savunulması amaçlanmaktadır. Doğrudan işletme ya da toplulukların kimliklerine bağlı olan saldırıları savuşturmada önemli bir standart olarak görülebilmektedir. Gelecek olan saldı...
 • in ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

  ISO 50001 Enerji Belgesi

  Genel olarak üretim süreçlerindeki enerji maliyetlerinde giderek bir artış görebilmek mümkündür. Bundan dolayı da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi her firma ya da işletmeye adapte edilen standartlardan da bir tanesidir. Aynı zamanda da enerji kanununun çıkarılmasıyla beraber, enerjilerin daha da verimli bir biçimde kullanılmasının yanı sıra enerji ...
 • in ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, genel olarak iş kazalarını engellemek adına devreye sokulan bir standarttır. Sadece ülkemizde aktif olarak kullanılmamakla beraber global anlamda da öne çıkan bir işleyiş biçimidir. Dünya’nın her bir noktasında iş kazalarından kaynaklı olarak işçilerin hayatlarını kaybettikleri ya da uzuv kaybına m...
 • in ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

  ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Belgesi

  ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile beraber herhangi bir topluluk ya da işletmenin her zaman varlığını tehdit eden gelişmelere bağlı olarak savunulması amaçlanmaktadır. Doğrudan işletme ya da toplulukların kimliklerine bağlı olan saldırıları savuşturmada önemli bir standart olarak görülebilmektedir. Gelecek olan saldı...
 • in ISO 27001 Bilgi Güvenliği Ve Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesi

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kapsamında bilginin değerli olmasına ve iş sürekliliğin sağlanması konusundaki yeriyle doğru orantılı olacak sonuçlar öne çıkmaktadır. Bilginin kayıp ya da hasarsa maruz kalması durumunda herhangi bir geri dönüş seçeneğinin mümkün olarak ifade edilmemesinden kaynaklı olarak standartlar doğrultusunda bilgil...
 • in ISO 22301 Toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği yönetim sistemi

  ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Belgesi

  ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile beraber herhangi bir topluluk ya da işletmenin her zaman varlığını tehdit eden gelişmelere bağlı olarak savunulması amaçlanmaktadır. Doğrudan işletme ya da toplulukların kimliklerine bağlı olan saldırıları savuşturmada önemli bir standart olarak görülebilmektedir. Gelecek olan saldı...
 • in ISO 20252 Pazar, Kamuoyu Ve Sosyal Araştırma Yöntemi Sistemi

  ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Belgesi

  ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi standardı kapsamında iş dünyasında var olan rekabet ortamından ötürü ortaya çıkmıştır. Global dünyaya ayak uydurmak isteyen firmaların, müşterilerin isteklerini yerine getirerek, rekabet ortamında kalıcı haline gelmek adına da gerçekleştirilmesi gerekenleri planlayarak, kendini gösterebil...
 • in ISO 14001 çevre yönetim sistemi baş denetçi eğitimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

  ISO 14001 Belgesi

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, sanayi faaliyetlerin gelişmesi sonrasında da ortaya çıkan bir standart olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel faaliyetlere bağlı olarak hava ve suyun kirlenme oranındaki artışı dengelemek ve azaltmak adına bu standart ortaya çıkmaktadır. Doğayı kirletme durumlarının insanlığın geleceğini de etkilemeye başlamasından öt...
 • in ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

  ISO 10002 Belgesi

  ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile beraber kurum ya da işletmelerin daha etkili ve verimli olacak şekilde müşterilerinden gelen şikayetleri ele aldıkları görülebilecektir. Bu tip standart doğrultusunda tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi belirli bir kalıba bağlı olarak gerçekleştirilebilecektir. Uygulanması ve sürdürülmesi bakımında...
TOP