DOĞRULAMA

EU ETS Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sera Gazı Doğrulaması, ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi , ISO 14046 Su Ayak İzi, ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Doğrulaması
DOĞRULAMA
Doğrulama Kapsamımız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Sera Gazlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş ilk doğrulayıcı kuruluş olan QSI Belgelendirme ilgili yönetmelik  dışında ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Doğrulaması, ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulaması, CDP Projesi Kapsamında Su ve Karbon Ayak İzi  Doğrulaması, ISO 14067 ve PAS 2050 Kapsamında Ürün Karbon Ayak İzi Doğrulaması hizmetleri de vermektedir.  

Doğrulayıcı Kuruluş Seçimi

Ülkemizde doğrulayıcı kuruluşların akreditasyonu TÜRKAK tarafından ISO 14065 standardına göre verilmektedir. 

TÜRKAK web sitesi üzerinden doğrulayıcı kuruluşların listesine ulaşmak mümkündür. Ancak mevcut kuruluşların tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Sera Gazlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Yönetmeliği kapsamında akreditasyona sahiptir.

ISO 14064-1, ISO 14046, CDP, ISO 14067, PAS 2050 gibi standartlarda TÜRKAK akreditasyonuna sahip hiç bir doğrulayıcı kuruluş bulunmamaktadır. Bununla birlikte anılan standartlarda doğrulama hizmeti almak isteyen kuruluşlar için QSI olarak halihazırda hizmet vermekteyiz.

QSI tarafından doğrulanmış bir çok karbon ayak izi ve su ayak izi beyanları uluslar arası kurumlarca kabul görmektedir.  

Doğrulama Amacı

Kuruluşlar sürdürülebilirlik çalışmalarının bir parçası olan karbon ve su ayak izi hesaplama çalışmalarına başlamadan önce proje amaçlarını  belirlemelidirler. Zira bu amaç doğrultusunda hesaplama standartları, metodları belirlenmekte ve tüm süreç belirlenmiş olan bu program dorultusunda devam etmektedir.

Örneğin Çevre Bakanlığı tarafından yasal zorunluluk olarak ortaya konuşan program çerçevesinde yapılan bir sera gazı hesabı ile ISO 14064-1 kapsamında yapılan bir sera gazı tamamen birbirinden ayrıdır. ISo 14064-1 standardı Kyoto Protokolünde yer alan 6 adet temel sera gazının (CO2, CH4, N2O, CFC, PFC, SF6) tamamının raporlanmasını isterken bazı programlar sadece CO2 emisyonları ile ilgilenmektedir. 

Hesaplama metodolojisi konusunda uzmanlarımızla temasa geçebilirsiniz.