Ekolojik Ayak İzi Hesaplama

68
Ekolojik Ayak İzi Hesaplama

Ekolojik Ayak İzi Hesaplama İşlemi

Ekolojik ayak izi; insanların ihtiyaçları karşılanırken, ekolojik taşıma kapasitesinin ne kadar olduğunu ortaya çıkarır.

Ekolojik ayak izi aynı zamanda karbon ile de birlikte anılır.

Karbon, ekolojik izin oluşmasında etkili olan en önemli bileşenlerden biridir. Ancak özünde bakıldığı zaman her iki ayrı kavramlar şeklinde incelenir.

Ekolojik ayak izi hesaplama işlemi, ekosistemlere yapılan baskının ne boyutta olduğunu ortaya çıkarır.

Sanayileşme gibi unsurların her biri tüketim faaliyetlerinin son derece hızlı şekilde ilerlemesine neden olur. Bu durum ise zaman içinde tüketime karşı duyulan talebin kontrolsüz olarak artmasına yol açar.

Ekolojik ayak izi bundan yıllar önce ortaya çıkmıştır. Bu hesaplama stili doğal kaynak hesaplama aracı olarak da karşınıza çıkar.

 

Ekolojik Ayak İzi Hesaplama Detayları

Ekolojik ayak izinin temelinde canlıların doğadan istediği kaynakların, aynı zamanda da gelecek dönemlerde ihtiyaç duyulacak doğal alanın karşılanması yatar.

Ekolojik ayak izi hesaplama yapılırken esas alınan bazı değişkenler vardır. Bu değişkenlerden bahsetmek gerekirse;

  • Tüketim; Malların kullanıldığı oranı ifade eder. Tüm gruplar içim ayrı şekilde hesaplama yapılır.
  • Üretim alanı; Tüketim oranının sürdürülebilir biçimde karşılanması noktasında gerek duyulan üretken biyolojik alan şeklinde ifade edilir. Dünya üzerinde tarım alanları, ormanlar, denizler, otlaklar ve yapılaşmış alanlar olmak üzere 5 tane biyolojik üretken alan vardır.
  • Nüfus; Belirlenmiş olan alanlar içinde doğal kaynakları tüketen insan sayısıdır.

Ekolojik Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır?

 

Ekolojik ayak izi hesaplama yapılırken tüketim, üretim alanı ve nüfus kavramlarından faydalanılır.

Hesaplama formülü, ulusal ölçekte kullanılır. Bu formül şu şekildedir;

Ekolojik ayak izi (ha*) = tüketim × üretim alanı × nüfus

*Ha: Hektar = 10.000 m2

Ekolojik ayak izi, azaltılabilir bir durumdur.

Enerji üretimini iyileştirme, su alanlarının varlığını koruma, doğal kaynakları dengeli bir şekilde kullanma ve nüfus oranının denetim altında tutulması ekolojik ayak izinin azaltılmasına katkı sağlar.

Aynı zamanda geri dönüşümden faydalanma, doğa tarafından dönüştürülebilir ürünler kullanma, ekolojik değerleri ön planda tutma ve ekolojik bilincin geliştirilmesi gibi unsurlar da bu konuda yardımcı olur.

 

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Your Name:*

Your Website

Your Comment